Kauno Šančių mokykloje kariai populiarino Lietuvos kariuomenę
Pranešimas žiniasklaidai
                                                                                                                                                                                                               KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Vilnius, 2013 05 22                                                                                                                  Viešųjų ryšių departamentas
                                                                                                                                                                                                               www.kam.lt
                                                                                                                                                                                                               Tel. (8 5) 2735517
                                                                                                                                                                                                               El. paštas vis@kam.lt
                                                                                                                                                                                                               www.facebook.com/LRKAM
 
 
 
Kauno Šančių mokykloje kariai populiarino Lietuvos kariuomenę
 
Gegužės 21 d. Kauno Šančių vidurinėje mokykloje vyko trijų Kauno Šančių pradinių ir vidurinių mokyklų sporto šventė, kurioje dalyvavo ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro (JLMC) kariai. Kariai renginio metu populiarino Lietuvos kariuomenę pristatydami Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrą, jo veiklą, karių naudojamą techniką, ginkluotę ir ekipuotę taip pat organizavo įvairias kariškas pramogas, žaidimus, estafetę.
Renginyje susirinko per 600 įvairaus amžiaus dalyvių nuo 5 iki 55 metų amžiaus, kuriems „prisiliesti” prie kariuomenės buvo itin smalsu. Šventėje dalyvavo ne tik moksleiviai, jų draugai, tėveliai, seneliai, bet ir Kauno Šančių vaikų lopšelio – darželio vyresniųjų grupių auklėtiniai.
JLMC viršininkas pulkininkas leitenantas Aleksiejus Gaiževskis renginio dalyviams pasakojo apie Lietuvos kariuomenę, pristatė JLMC veiklą. Kariškoje palapinėje renginio dalyviai susipažino su JLMC istorija, Juozo Lukšos biografija ir mokymo centro kasdienybe. JLMC Įgūdžių formavimo kursų kariai pademonstravo pėstininkų ginkluotę, šarvuotį M113 A2, visureigį HMMWV, daugiafunkcinį sunkvežimį SISU E13TP.
Ypatingo susidomėjimo sulaukė kariški komandiniai žaidimai/estafetės naudojant kovinės ekipuotės dalis, ginklų demonstravimas, veido maskavimas, kariško sauso maisto davinio naudojimas. Viso renginio metu tiek mokiniai, tiek mokytojai neslėpė pasitenkinimo karių suorganizuotu renginiu, o Kauno Šančių vidurinės mokyklos direktorius Romanas Jasulaitis buvo itin dėkingas. „Šis karių renginys – tai gyva istorijos pamoka, tai – visuomenės formavimo esmė”, – sakė mokyklos direktorius.
Aktyviausieji renginio dalyviai (kariškų komandinių žaidimų/estafečių nugalėtojai) buvo apdovanoti prizais – sąsiuviniais ir rašikliais su Lietuvos kariuomenės ir JLMC atributika. Kauno Šančių vaikų lopšelio – darželio auklėtiniams atsiminimui įteiktos Įgūdžių formavimo kursų karių nupirktos smulkios dovanėlės.
Prie renginio organizavimo prisidėjo Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas”, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas ir Karo policija.
 
Parengė: Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro Įgūdžių formavimo kursų ekspertas viršila Linas Anskaitis
Nuotr. aut. – vrš. L. Anskaitis