Kaune šį savaitgalį – respublikinė moksleivių dainų ir šokių šventė “Svaja – tavo sparnai”
Šį šeštadienį, birželio 1 d., Kauno dainų slėnis pasipuoš ne tik pavasariška žaluma, bet ir jaunystės klegesiu. Skambės muzika, dainos, suksis šokėjų poros. Čia vyks Kauno respublikinė moksleivių dainų ir šokių šventė トSvaja – tavo sparnai”.
Ją rengia Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos liaudies kultūros centras. Šventė respublikinė, nes į ją atvyksta 18 moksleivių meno kolektyvų iš įvairių Lietuvos regionų: Anykščių, Alytaus, Molėtų, Pasvalio, Šiaulių, Jonavos, Birštono, Vilniaus, Prienų, Kauno rajono. Šventėje dalyvaus net 146 įvairių menų žanrų meno kolektyvai, per 4 tūkstančius atlikėjų. Šventė トSvaja – tavo sparnai” skiriama Tarptautinei vaikų gynimo dienai bei S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą jubiliejiniams metams paminėti.
Organizatoriai, kūrybinė grupė siekė, jog moksleivių dainų šventė savo koncepcija, režisūriniais sprendimais skirtųsi nuo jau įprastų, tradicinių dainų švenčių koncepcijos. Jaunas žmogus į pasaulį žvelgia šiuolaikinio žmogaus akimis, savaip supranta, vertina supantį pasaulį. Šalia tradicinio meno svarbią vietą jo gyvenime užima ir šiuolaikiniai menai, kas atsispindės ir šios šventės programoje.
Be dainų šventėms įprastų, menų žanrų (chorinio dainavimo, tautinių šokių, folkloro) joje pasirodys ir šiuolaikinių šokių, gatvės šokių kolektyvai, net dviratininkai. Šventės meninė programa sudaryta iš jau pamėgtų, bei tik šiai šventei sukurtų kūrinių. Muzika, šokis, daina, teatras, dailė, video, kompiuterinė grafika, animacija – visos šios menų sintezės pagalba šventėje bus kuriamas vientisas reginys, vaikystės ir jaunystės fiesta, aiškią siužetinę liniją turintis spektaklis, kurio pagrindinė mintis – vaikystės ir jaunystės svajonė – tai užaugę kūrybos sparnai, kurių dėka galima pakilti ir pasiekti neįtikėtinų aukštumų. O kartais svajonė tampa legenda, siektinu pavyzdžiu kitiems.
Šventę ves netradiciniai personažai – tetulė Vasara (savitas Merės Popins prototipas), jos palydovai vaikai. Netradicinė bus ir šventės scenografija. Didelis dėmesys joje skiriamas šviesai, spalvai, todėl šventė pradedama 21 valandą. Dirigento batuta taps stebuklingu teptuku, o dviejų su puse tūkstančių dainininkų choras – balta drobe, ant kurios bus piešiama spalvomis. Šio laikmečio jauno žmogaus nuolatinis palydovas – kompiuterinės technologijos. Todėl už choristų nugaros stovinčiuose didžiuliuose LED ekranuose šventės nuotaiką kurs ir originalūs, specialiai šiai šventei skirti Kauno Juozo Grušo vidurinės meno mokyklos mokinių ir mokytojų video ir kompiuterinės grafikos vaizdai, Vladislavo Berežok animacija.
トKiekviename iš mūsų gyvena vaikas. Kiekviename vaike miega ir dangus ir žemė. Tik svajonės palytėtas dangus priartėja ir tampa vaiskus, o žemė pražysta vasaros spalvomis. Ir tuomet užauga sparnai skrydžiui…”, – skelbiama šventės programose skelbiama.
Visus visus, norinčius ir dar gebančius pasinerti į stebuklingą vaikystės svajonių pasaulį, džiaugtis neišdildomomis jo spalvomis šventės globėjas miesto meras Andrius Kupčinskas, organizatoriai ir kūrybinė grupė kviečia birželio 1 d. 21 val. atvykti  į Kauno respublikinę moksleivių dainų ir šokių šventę トSvaja – tavo sparnai”, vyksiančią Dainų slėnyje. Respublikinė moksleivių dainų ir šokių šventė bus transliuojama tiesiogiai per トLRT Kultūra” programą.
PROGRAMA
Vincas KUDIRKA – TAUTIŠKA GIESMĖ
JAUNUČIŲ CHORAI
Indra MAŽUIKAITĖ/Kristina Kornejeva – ANKSTŲ RYTĄ
Dirig. Sigita Serbentienė
Leonidas ABARIS/D. Lipčiūtė- Augienė – ŠIRDIES TAVOSIOS ŠYPSENA
Dirig. Gražina Sauspreikšaitienė
Laimis VILKONČIUS/Vytė Nemunėlis/Sigitas Geda – MANO VARDAS – LIETUVA
Dirig. Arūnas Važinskis
JAUNUČIŲ, JAUNIŲ, JAUNIMO MIŠRŪS CHORAI
Lietuvių liaudies sutartinė – EI RŪTA, RŪTELA
Dirig. Alvyda Česienė
JAUNUČIŲ CHORAI
Gintautas ABARIS/Stasys Žlibinas – JONVABALIS
Dirig. Jurga Daubarienė
Indra MAŽUIKAITĖ – ŽIOGAS
Dirig. Vilma Masienė
Jūratė BALTRAMIEJŪNAITĖ/Lietuvių liaudies žodžiai – ŽVIRBLELIS NABAGĖLIS
Dirig. Violeta Belevičiūtė
JAUNIŲ CHORAI
Onutė NARBUTAITĖ, harm.l.l.d., ar. Sauliaus Šiaučiulio – PELĖDA
Dirig. Stefanija Čapkevičienė (Anykščiai)
Antanas BUDRIŪNAS, harm.l.l.d. – IŠEIK, TĖVELI, ŽALIAN SODELIN
Dirig. Rima Gumuliauskienė (Šiauliai)
JAUNIŲ, JAUNIMO MIŠRŪS chorai
Giedrius SVILAINIS, išplėtotos lietuvių liaudies dainos – PAMARIO DAINOS
Dirig. Dainius Druskis
Gintautas ABARIUS/Albertas Antanavičius – ŠIRDŽIŲ KALBA
Dirig. Nijolė Jautakienė
Giedrius SVILAINIS/Irma Bajorūnaitė – GIMTINEI
Dirig. Beata Kijauskienė
Vytautas BARKAUSKAS (jaun)./Viktorija Barkauskienė – LIETUVA
Dirig. Raimonda Navickienė
Vytautas KLOVA, harm. l.l.d. – TYLŪS, TYLŪS VAKARIELE
Dirig. Ingrida Maslauskienė
Ovidijus VYŠNIAUSKAS/Gintaras Zdebskis – MAMA, PAKYLĖK IKI DANGAUS
Dirig. Rinalda Burinskienė
Andrius JAUTAKIS – ŠALIS, KUR TAVE UŽAUGINO
Dirig. Asta Miknienė
Teisutis MAKAČINAS/Stanislovas Bronislovas Žlibinas – BERNIUKAI
Solistas Povilas Meškėla
Dirig. Ksaveras Plančiūnas
Vytautas Kernagis/Salomėja Neris – MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ
Dirig. Mindaugas Šikšnius
Algimantas Bražinskas/Aleksas Dabulskis – ĄŽUOLAIS VAINIKUOTAS
Dirig. Donatas Jokūbonis
Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija