KAINŲ POKYČIAI, APSKAIČIUOTI PAGAL SUDERINTĄ VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ

KAINŲ POKYČIAI, APSKAIČIUOTI PAGAL SUDERINTĄ VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ

2019 m. vasario 15 d. Vilnius

 

 

 

Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. sausį apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,4 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

1 pav. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

 

2019 m. sausį pagal SVKI apskaičiuota metinė (2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. sausiu) infliacija sudarė 1,6 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal VKI.

2 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

 

 

Skaičiuojant pagal SVKI, 2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. gruodžiu, bendras vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis buvo neigiamas ir sudarė –0,1 proc. Pagal VKI apskaičiuotas bendras vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis buvo 0,2 proc.

 

1 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2019 m. sausio mėn.

 

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP1 skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamosios dalys bendrose vartojimo išlaidose, ‰

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

2019 m. sausio mėn.,

palyginti su

vidutinis metinis

 

2018–2019 m. sausio mėn.

2017–2018 m. sausio mėn.

2018 m.

gruodžio mėn.

2018 m.

sausio mėn.

Vartojimo prekės ir paslaugos

1 000,0

–0,1

1,6

2,4

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

197,9

1,0

–0,1

1,2

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

73,4

0,4

3,0

3,3

Drabužiai ir avalynė

67,9

–8,0

–2,2

–0,1

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

111,4

2,7

5,2

3,2

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

72,0

0,6

1,7

0,8

Sveikatos priežiūra

59,4

1,5

4,5

1,7

Transportas

154,7

–2,2

0,0

4,4

Ryšiai

28,0

0,3

–1,0

–1,4

Poilsis ir kultūra

84,0

0,1

1,1

2,1

Švietimas

13,3

–0,2

3,0

3,1

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

61,9

0,3

5,6

5,3

Įvairios prekės ir paslaugos

76,1

1,7

2,5

2,9

 

[1] Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose – ECOICOP).

 

Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram vartotojų kainų pokyčiui pateikiama lentelėje:

Didžiausia įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui pagal ECOICOP vartojimo prekių ir paslaugų klases.

 

 

SVKI IR VKI SKIRTUMAI

 

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 19 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. Šalies atitiktis sutarties dėl ES veikimo 140 straipsnyje nustatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal SVKI.

VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų azartiniams lošimams, VKI šias išlaidas apima.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas COICOP klasifikatorius. ECOICOP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.

 

Siekiant palyginti SVKI ir VKI skaičiuoti naudojamas svorių sistemas, vartojimo išlaidų lyginamosios dalys pateiktos procentais.

 

 

2 lentelė. SVKI ir VKI lyginamosios dalys ir jų skirtumas

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP

skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamosios dalys bendrose vartojimo išlaidose, naudojamos

Vartojimo išlaidų lyginamųjų dalių, naudojamų SVKI ir VKI skaičiuoti, skirtumas, proc. punktais

SVKI skaičiuoti,

%

VKI skaičiuoti,

%

Vartojimo prekės ir paslaugos

100,00

100,00

0,00

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

19,79

20,97

–1,18

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

7,34

8,51

–1,17

Drabužiai ir avalynė

6,79

6,95

–0,16

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

11,14

12,01

–0,87

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

7,20

 

5,24

1,96

Sveikatos priežiūra

5,94

7,05

–1,11

Transportas

15,47

14,26

1,21

Ryšiai

2,80

3,11

–0,31

Poilsis ir kultūra

8,40

7,31

1,09

Švietimas

1,33

1,77

–0,44

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

6,19

5,85

0,34

Įvairios prekės ir paslaugos

7,61

6,97

0,64

 

Sąvokos

Infliacija – ilgalaikis bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais.

Metinė infliacija – ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Suderintas vartotojų kainų indeksas – vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

Vartotojų kainų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo poreikiams tenkinti, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

 

 

Kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal SVKI 2019 m vasarį skelbsime 2019 m. kovo 12 d.

 

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.

 

 

Kontaktinė informacija:

 

Renata Paškevičienė

Kainų statistikos skyriaus patarėja

Tel. (8 5)  236 4781

El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

 

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Žymos: SVKI, infliacija, kainų pokytis.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>