KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIŲ SAVAITĖS D A R B O T V A R K Ė
 
2013 m. gegužės 29 d. (trečiadienis) Nr. 110-P-22
 
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)     Komiteto išvadų rengėjai,
(biuro tarnautojai)
1.                                2013-05-29
9.00-9.30
II r.
414 kab.
                 XIIP-500
Žuvininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento,  Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Konkurencijos tarybos, Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Europos teisės departamento prie TM, Aplinkos ministerijos, Mėgėjų žvejybos tarybos, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos, Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos トBaltijos žvejas”, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos, Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos, Žuvininkystės įmonių asociacijos トLampetra”, Žuvininkystės ir laivybos tarpšakinės organizacijos, Klaipėdos žuvininkystės įmonių asociacijos トJūros žvejys” atstovai.                Pagrindinis
(svarstymas)               S. Bucevičius
B. Pauža
E. Gentvilas
(S. Kairienė
G. Jurgelytė)
 
2.                                2013-05-29
9.30-9.40
II r.
414 kab.
                 XIIP-501
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 87(3), 87(5), 87(6), 87(7), 241(4), 324, 325, 328 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 87(10), 87(11) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos, Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovai.                 Papildomas
(svarstymas)               S. Bucevičius
B. Pauža
E. Gentvilas
(G. Dešukaitė)
3.                                2013-05-29
9.45-9.55
II r.
414 kab.
                 XIIP-290
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 6, 110, 161, 161(1), 162 ir 225 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir Kodekso papildymo 161(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Seimo narys R. Žemaitaitis, Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus savivaldybės atstovai.     Papildomas
(svarstymas)               P. Čimbaras
(G. Dešukaitė)
4.                                2013-05-29
9.55-10.55
II r.
414 kab.
                 XIP-2919(2)
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                 Papildomas
(svarstymas)               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
5.                                                 XIP-2920(2)
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 52(2), 189(16) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                        K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
6.                                                 XIP-2921(2)
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2, 15, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                           K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
7.                                                 XIP-2922(2)
Vietos savivaldos įstatymo 6, 16, 29 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                        K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
8.                                                 XIP-2923(2)
Žemės gelmių įstatymo 3, 14, 16, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                        K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
9.                                                 XIP-2924(2)
Žemės įstatymo 2, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                        K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
10.                                               XIP-2925(2)
Želdynų įstatymo 4, 6, 10, 16, 19 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                        K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
11.                                               XIP-2926(2)
Saugomų teritorijų įstatymo 2, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                        K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
12.                                               XIP-2928(2)
Žemės reformos įstatymo 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Seimo narys E. Žakaris, Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
13.                                               XIIP-513
Statybos įstatymo 23 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir 2, 28, 28(1), 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
14.                                               XIIP-515
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
15.                                               XIIP-516
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 31(1), 31(2), 31(3), 31(4), 31(5), 31(6), 31(7) straipsniais įstatymo 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
16.                                               XIIP-517
Pajūrio juostos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
17.                                               XIIP-518
                 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
                                  XIIP-519
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
18.                                               XIIP-520
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
19.                                               XIIP-521
Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo Konstitucinio ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
20.                                               XIIP-522
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6, 7, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
21.                                               XIIP-523
Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
22.                                               XIIP-524
Civilinio kodekso 6.546 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                               K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
23.                                               XIP-4481
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.                                K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
24.                                               XIP-4482
Statybos įstatymo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 28(1), 29, 33, 34, 35, 36, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 54(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
 
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.                                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
25.                              2013-05-29
10.55-11.00
II r.
414 kab.
                 XIIP-560
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS             Pagrindinis
(svarstymo parengiamieji darbai)  
 
(G. Dešukaitė)
26.                              2013-05-29
11.00-11.05
II r.
414 kab.    Kiti klausimai
1)              Dėl KRK 2013 m. birželio 12 d. darbotvarkės S. Bucevičius
(R. Abugelis)
 
 
 
Komiteto pirmininkas                    Saulius Bucevičius