Kaimo reikalų komitetas siūlo stiprinti veislininkystę
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 22 d. pranešimas VIR
 
Kaimo reikalų komitetas siūlo stiprinti veislininkystę
 
Kaimo reikalų komitetas gegužės 22 d. posėdyje priėmė sprendimą „Dėl gyvulių veislininkystės”. Sprendime pateikti siūlymai padėčiai veislininkystėje gerinti.
Komitetas pripažino, kad reikia rengti naujos redakcijos Gyvulių veislininkystės įstatymo projektą, atsižvelgiant į tai, kad šiais metais  Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas rengiasi priimti naują Veislinių gyvūnų reglamentą.
Žemės ūkio ministerijai pasiūlyta kreiptis į Europos Komisiją dėl galimybės nauju finansiniu laikotarpiu skirti valstybės pagalbą veislininkystei ir veislinių gyvūnų įsigijimui ją įtvirtinant valstybės pagalbos žemės ūkiui reglamente, apsvarstyti galimybę padidinti skiriamą valstybės pagalbą gyvulių produktyvumo kontrolei iki leistino 70 proc. bendro įkainio ir diferencijuoti įkainius pagal bandos dydį.
Komitetas pasiūlė sustiprinti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos veiklos kontrolę tikslinių veislininkystei skirtų lėšų panaudojimo ir jų efektyvumo srityje, griežčiau kontroliuoti veislininkystės apskaitos ir veislinių gyvulių registravimo kilmės knygose tvarką bei veislininkystės paslaugas teikiančių įmonių ir asmenų darbų kokybę.
Taip pat pasiūlyta sustiprinti Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komiteto veiklą, siekti  veislininkystės institucijų veiklos optimizavimo, gerinti jų tarpusavio bendravimą.
 
 
Kaimo reikalų komiteto biuro patarėjas
Leonardas Michelbertas (tel. (8 5) 239 6766, el. p. leonardas.michelbertas@lrs.lt)