Judėjimo „Už gamtą” pareiškimas
Judėjimo „Už gamtą” pareiškimas               
Dėl grėsmės Paluknio pievoms                                        
 
Trakų rajone plytinčios Paluknio pievos – vienos svarbiausių ir turtingiausių Lietuvoje. Šioje didelėje, unikalioje ekosistemoje, per kurią teka sovietmečiu numelioruotas, kanalu paverstas Merkys, gyvena daug retų, europinės svarbos rūšių.
Kiek kartų Damoklo kardas kabėjo virš šios šalies gamtinio paveldo vietos, suskaičiuoti sunku. Tikrai, matyt, pievos gimė po nelaiminga žvaigžde.
Staiga ateina naujiena, kad „bevertėse” pievose reikia statyti hipodromą. Čia buvo įsivėlusi gana žinoma šalies politikė. Bet stebuklo būdu (AM specialistų pastangomis) šis projektas eigos negavo.
Toliau – daugiau. Trakų rajono savivaldybei gavus ES struktūrinių fondų pinigėlių, reikėjo trūks plyš įsisavinti 1,5 milijono. Nebuvo kur. Bet reikia – tai reikia. Visiškai kriminalinio projekto įgyvendinimas – pačių vertingiausių Paluknio pievų dalių beprasmis, niekam nereikalingas  numelioravimas. Aibė itin retų paukščių šios silpnaprotystės dėka išnaikinta. Bet ar tai svarbu? Juk lėšos tai „įsisavintos”. Čia kraupo ir Europos, ypač Anglijos, specialistai ir mėgėjai. Antraštės „ES lėšomis naikinamos unikalios Paluknio pievos Lietuvoje” tikrai nepridėjo autoriteto mūsų gamtosaugai. Išnyko visai netoli plento buvusi griciukų perimvietė, smuko kitų nykstančių tilvikų skaičius.
Eilė šalies organizacijų beldėsi į Aplinkos ministerijos duris, prašydamos paskelbti Paluknio pievas Natura 2000 teritorija. Rezultatas? Kapų tyla.
Dabar gi – kažkurio dramos veiksmo kažkuris paveikslas. Paluknio pievose reikia kasti durpes. Suprantama – „darni plėtra”. Ten, kur peri rečiausios Lietuvoje paukščių rūšys, kur kūmuoja kūmutės ir dangų skrodžia galingi erelių sparnai. Ten reikia vėl viską sunaikinti. Primename, kad stulgiai, ereliai rėksniai, griciukai, balinės pelėdos, griežlės, švygždos ir kiti yra europinės svarbos rūšys. Kada mes pagaliau pripažinsime, kad mums privalu laikytis įstatymų, kurie ratifikuoti Seimo? Kiek iki užkimimo reikia kartoti, kad tarptautinės sutartys yra viršesnės už vietinius įstatymus? Kad Lietuvai privalu laikytis ES Paukščių ir Buveinių direktyvų?
Maža to, viskas, kaip pas mus jau įprasta, daroma su „unikaliu” poveikio aplinkai (PAV) vertinimu. Mes prie šios aštrios problemos grįšime netolimoje ateityje. Lietuvoje nėra PAV-o, kuris kada nors būtų konstatavęs žalą gamtai. Visos gamyklos, durpynai, užtvankos, jėgainių parkai ir t.t. ir pan. – tik „tobulina” gamtą, skatina ją vystytis. Taip ir su Palukniu.
Paslaptinga UAB „GJ Magma” durpininkų užsakymu atliko detalius tyrimus šioje teritorijoje, kurių metu buvo nustatyta, kad paukščių, o ir šiaip gamtos, ten kaip ir nėra. Še tau, boba, ir devintinės.
Kiek galima kentėti šitokį cinizmą, atviras patyčias iš Lietuvos visuomenės?
Judėjimas „Už gamtą”, kaip į pirmąją instanciją, kreipiasi į Aplinkos ministrą V.Mazuronį su prašymu asmeniškai atkreipti dėmesį į šią aštrią problemą, kuri jau įgauna tarptautinį pagreitį. Ir kuo greičiau paskelbti unikalias Lietuvai ir Europai Paluknio pievas Natura 2000 teritorija, tuo sustabdant barbarišką mūsų gamtos naikinimą . Reikia mums griežlės griežimo, reikia perkūno oželių mekenimo, reikia ir įspūdingo erelio skrydžio.
 
Judėjimo „Už gamtą” info.