Išrinkti geriausi konkurso “Vox Juventutis ’13” kūriniai

Gegužės 23 d., ketvirtadienį, 19 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje jau septintą kartą įvyko jaunųjų kompozitorių kūrinių konkursas-koncertas トVox Juventutis ’13”, kurį rengia Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Vilniaus miesto savivaldybės choras トJauna muzika”. Iš šešių chorinių kompozicijų pačias geriausias rinko publika, choras ir komisija.
Ketvirtadienio vakarą Vilniaus miesto savivaldybės choras トJauna muzika” atliko トVox Juventutis” konkursantų Ramintos Naujanytės, Raimondos Skabeikaitės, Monikos Sokaitės, Silvijos Miliūnaitės, Lauryno Naujiko kūrinius bei tarptautinių konkursų トMusica Sacra” ir トPolifonija” šių metų laureatų kompozicijas. Gausiai susirinkusi publika galėjo ne tik mėgautis aukšto lygio muzikavimu, lyginti jaunųjų Lietuvos kompozitorių ir užsienio konkursų laureatų kūrinius, bet ir pati balsuoti bei rinkti labiausiai patikusią kompoziciją. Balsavimo teisę turėjo ir choro トJauna muzika” dainininkai, kurie beveik pusantro mėnesio repetavo ir dailino naujai sukurtus kūrinius. Konkurso komisiją sudarė kompozitoriai Teisutis Makačinas, Zita Bružaitė, Šarūnas Nakas, kompozitorius ir dirigentas Gintautas Venislovas bei dirigentas Kęstutis Jakeliūnas.
Išklausius visas kompozicijas, daugiausiai simpatijų sulaukė ir pagrindine laimėtoja tapo Raimonda Skabeikaitė ir jos kompozicija トLux Mundi”. Ji pelnė choro, publikos ir vertinimo komisijos I-ąją vietą. II-oji vieta atiteko Laurynui Naujikui už kompoziciją トVarpas”, sukurtą pagal Jurgio Baltrušaičio eilėraštį, o III-ioji – Ramintai Naujanytei už トVienos dienos nuotrupos” pagal Vainiaus Bako tekstus. Pasibaigus konkursui R. Skabeikaitė sakė: トEsu dėkinga Vilniaus savivaldybės chorui トJauna muzika” ir jo meno vadovui Vaclovui Augustinui, taip pat Lietuvos kompozitorių sąjungai už galimybę išgirsti tai, kas baltame popieriaus lape yra tik gaidų pavadinimai, dinamikos ženklai ir takto brūkšniai. Kažkur girdėjau sakant, jog pats geriausias darbas yra gerai apmokamas hobi, esu tikra, jog dar nuostabiau, kai tavo darbas yra įvertinamas ne materialine išraiška, bet publikos aplodismentais, atlikėjų ir muzikos profesionalų įvertinimais”. Jaunoji kompozitorė taip pat džiaugėsi savo kolegų darbais: トManau, kad dalyvaujantieji ne pirmą kartą トVox Juventutis” konkurse, tikrai pasistūmėjo į priekį, taip pat ėmė labiau suprasti chorą, jo galimybes ir, svarbiausia, kiekvieną iš choristų”.
Komisijos nariai džiaugėsi šiuo konkursu ir negailėjo komentarų. Kaip pastebėjo kompozitorius Š. Nakas, visa skambėjusi muzika buvo aukštos kokybės, tačiau daugelio komponavimo priemonės buvo tarsi atsineštos iš senesnio laikotarpio, vyravo nuosaikios muzikos stilistika. Kalbintas konkurso sumanytojas ir choro トJauna muzika” vadovas bei dirigentas V. Augustinas užsiminė, jog naujai sukurtose kompozicijose jis pasigedo savito komponavimo braižo. Kaip charakteringesnius jis išskyrė  M. Sokaitės kūrinį トAve Maria” bei L. Naujiko トVarpas”. Pasak V. Augustino, konkursą, turintį didelę edukacinę vertę, planuojama rengti ir ateityje, tačiau bus siekiama plėsti jo geografiją į kitas šalis.
Atlikęs konkursines premjeras, choras トJauna muzika” dabar ruošiasi paskutiniam šio sezono koncertui, kuris įvyks birželio 6 d. Jame klausytojai galės išgirsti Steve’o Dobrogoszo Mišias chorui, orkestrui ir fortepijonui bei šiuolaikinių skandinavų kompozitorių kūrybą.