„Invalda” įsigis 2 proc. savo akcijų už 8,878 mln. litų
                                                                       PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
„Invalda” įsigis 2 proc. savo akcijų už 8,878 mln. litų
 
Vilnius, gegužės 24 d. Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda” penktadienį baigė savo akcijų išpirkimo procedūrą, per kurią akcininkai pasiūlė 2,1 proc. akcijų už 8,878 mln. litų.
 
Planuojama, kad atsiskaitymas už pasiūlytas akcijas įvyks gegužės 27 d. Tuomet „Invaldos” balso teisę turinčių akcijų skaičius sieks 45,5 mln. vnt. (neįskaičiuojant nuosavų akcijų).
 
„Tol, kol vyks baigiamieji atskyrimo veiksmai, prekyba „Invaldos” akcijomis biržoje nuo gegužės 27 d. bus sustabdyta. Planuojama, kad birželį jau veiks dvi įmonės”, – sakė „Invaldos” prezidentas Darius Šulnis.
 
Kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas, tie „Invaldos” akcininkai, kurie valdo mažiau nei 10 proc. „Invaldos” akcijų, per 45 dienas nuo atskyrimo sąlygų patvirtinimo galėjo pareikalauti, kad jų akcijas išpirktų pati „Invalda”. Akcijos per NASDAQ OMX Vilnius biržos oficialaus siūlymo rinką buvo perkamos po 8,076 lito.
 
„Invaldos” akcininkai yra pritarę atskyrimo sąlygoms, pagal kurias nuo „Invaldos” bus atskirta turto dalis, kurios pagrindu bus įsteigta nauja akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas”. Naujai įsteigtai bendrovei teks 45,45 proc. „Invaldos” turto, kurio balansinė vertė 2012 m. pabaigoje siekė 372,2 mln. litų, bei 45,45 proc. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.
 
Numatoma, kad „Invaldos LT” įstatinis kapitalas sieks 24,8 mln. litų, o „Invaldos privatus kapitalas” – 20,7 mln. litų.
 
Po atskyrimo toliau veiksianti „Invalda” pakeis pavadinimą į „Invalda LT”.
 
Įvykus atskyrimui, didžiausi „Invaldos LT” akcininkai bus Darius Šulnis, Alvydas Banys ir Irena Ona Mišeikienė bei su jais susiję asmenys, o „Invaldos privataus kapitalo” – Vytautas Bučas, Algirdas Bučas bei Irena Ona Mišeikienė.
 
 
 
Apie AB „Invalda”
„Invalda” – 1991 metais įkurta investicinė bendrovė, kurios tikslas – orientuojantis į ilgalaikį stabilų augimą, sėkmingai vystyti veiklą bei užtikrinti finansinę grąžą akcininkams.
Nuo 1995 m. gruodžio 19 d. AB „Invalda” akcijos kotiruojamos tuometinėje Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. 2008 m. sausio 1 d. bendrovės akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.
 
Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 273 4876
El.paštas darius@invalda.lt