Informacinės visuomenės plėtros komitetas svarstė Ryšių reguliavimo tarnybos veiklą
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 22 d. pranešimas VIR
 
Informacinės visuomenės plėtros komitetas svarstė Ryšių reguliavimo tarnybos veiklą
 
Šiandien vykusiame Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje buvo apsvarstytos Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2012 m. ir Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 2012 m. veiklos ataskaitos, taip pat aptartos radijo ryšio plėtros 800 MHz radijo dažnių juostoje perspektyvos.
Išklausę pristatymo, komiteto nariai pritarė Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaitai ir nusprendė po trijų savaičių rengiamame posėdyje išklausyti atsakingų institucijų pristatymą apie tai, kaip atsižvelgta į komiteto 2011 m. kovo 23 d. pateiktas rekomendacijas dėl nuoseklios asmens tapatybės kortelių ir valstybės tarnautojų pažymėjimų panaudojimo elektroninėje erdvėje politikos ir sistemos, kuri užtikrintų elektroninės informacijos ir elektroninių dokumentų mainus.
Išklausius visas suinteresuotas puses dėl radijo ryšio plėtros 800 MHz radijo dažnių juostoje, buvo konstatuota, kad nors 790-862 MHz radijo dažnių juostos paskirstymo procesas skaidrėja, vis dar lieka neaiškumų. RRT rekomenduota tobulinti šį procesą, užtikrinant skaidrumo, nediskriminavimo, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principus.
RRT veiklos ataskaitai buvo pritarta bendru sutarimu.
 
 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto biuro padėjėja
Lina Giriūnienė (tel. (8 5) 239 6984)