Informacija apie VTEK priimtus sprendimus
Buvusios Prienų globos namų vadovės Angelės Bajorienės elgesys, sprendžiant jai artimų asmenų tarnybos eigos klausimus, prieštarauja Įstatymo reikalavimams
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Angelė Bajorienė, vadovavusi Prienų globos namams, būdama viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijoje sprendė šioje įstaigoje dirbančių savo artimųjų asmenų – sūnaus, brolio ir šio sutuoktinės (svainės) tarnybos eigos klausimus. Tokiu savo elgesiu A. Bajorienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą prievolę vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus nusišalinti tokiam konfliktui iškilus.
Nustatyta, kad privačių interesų deklaracijoje šių interesų konfliktą jos tarnybai keliančių aplinkybių, – artimų asmenų bendro darbo vienoje įstaigoje, A. Bajorienė nebuvo deklaravusi. Komisijos nuomone, tokia pareiga Prienų globos namų direktorei, patekusiai į viešųjų ir privačių interesų konflikto situaciją, siekiant šį konfliktą tinkamai suvaldyti (pašalinti), nebejotinai kilusi. To nepadariusi A. Bajorienė pažeidė Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus.
– Janinos Kriščiūnienės elgesys sprendžiant dukters tarnybos klausimus prieštarauja Įstatymo reikalavimams
Kauno valstybinio radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo instituto „Lira” likvidatorė Janina Krikščiūnienė, sprendusi savo dukters tarnybos eigos klausimus bei nustatyta tvarka nedeklaravusi privačių interesų, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą prievolę vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus nusišalinti tokiam konfliktui iškilus. Nustatyta, kad J. Kriščiūnienė turėjo pareigą deklaruoti privačius interesus. To nepadariusi J. Kriščiūnienė pažeidė Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
Dėl nurodytų aplinkybių, kad J. Kriščiūnienė su dukters vadovaujama bendrove sudarė patalpų nuomos sutartį (su vėlesniais pakeitimais), vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, suėjus trejų metų senaties terminui nuo galimo pažeidimo padarymo, tyrimas buvo nutrauktas.
– Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarnautojas Valdas Riklius viešąjį pirkimą vykdė pažeisdamas Įstatymo reikalavimus
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus laikinai einantis vedėjo pareigas Valdas Riklius dalyvavo viešojo pirkimo – projekto „Kybartų miesto bendrojo plano parengimas administravimo paslaugos” viešojo procedūrose, kuriam paraišką teikė ir nugalėtoju pripažinta šio tarnautojo sutuoktinės vadovaujama įstaiga – Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras.
Komisijos nuomone, V. Rikliaus tarnybiniai veiksmai buvo veikiami viešųjų ir privačių interesų konflikto. Būdamas šališku asmeniu jis privalėjo nusišalinti nuo šio viešojo pirkimo procedūrų. To nepadaręs  V. Riklius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą prievolę vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus nusišalinti tokiam konfliktui iškilus.
– Buvęs LRT administracijos darbuotojas Vytautas Marozas bendrovėje, kurios atžvilgiu jis priiminėjo finansiškai naudingus sprendimus, įsidarbino pažeisdamas Įstatymo reikalavimus
Buvęs Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) Technikos centro direktorius Vytautas Marozas, eidamas Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pareigas, 2011 m. pabaigoje vykdė viešųjų pirkimų procedūras, kurių pagrindu su laimėtoju paskelbta UAB „Televizijos ir ryšio sistemos” buvo pasirašyta sutarčių prekėms ir paslaugoms nacionaliniam transliuotojui teikti daugiau nei už 3 mln. Lt.
Mažiau nei po dviejų mėnesių, kai nustojo eiti pareigas LRT ir nepraėjus vieneriems metams nuo minėtųjų viešųjų pirkimų procedūrų, V. Marozas įsidarbino UAB „Televizijos ir ryšio sistemos” direktoriumi.
Nuspręsta, kad toks V. Marozo įsidarbinimas UAB „Televizijos ir ryšio sistemos” prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnyje numatytiems apribojimams. Minėtasis įstatymo straipsnis draudžia asmenims, nustojusiems eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus įsidarbinti įmonės vadovu, jeigu per paskutinius darbo metus jie tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.
Komisijos nuomone, V. Marozo tinkamumą tapti UAB „Televizijos ir ryšio sistemos” direktoriumi, galėjo lemti ir jos vadovų subjektyvūs lūkesčiai, kad šis darbuotojas, turintis specialias žinias ir atitinkamus ryšius, galėtų būti naudingas užtikrinant sėkmingą bendrovės veiklą siekiant valstybės užsakymų. Pažymėtina, kad V. Marozo vadovaujama UAB „Televizijos ir ryšio sistemos” ir toliau laimi LRT organizuojamus viešuosius pirkimus.
Situacija, kai vadovaujančias pareigas LRT administracijoje ėjęs asmuo ir dalyvavęs vykdant didelės vertės valstybės užsakymus iš bendrovės, tampa jos vadovu nepraėjus Įstatyme numatytam vienerių metų “atvėsimo” laikotarpiui, Komisijos nuomone, verčia abejoti priimtų sprendimų skaidrumu ir menkina visuomenės pasitikėjimą nacionaliniu transliuotoju.
Atsižvelgdama į tai Komisija LRT generaliniam direktoriui rekomenduoja  numatyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo V skirsnio nuostatas praktiškai įgyvendinančias prevencines priemones, užkertančias kelią buvusiems įstaigos darbuotojams asmeniniais tikslais naudotis valstybinės tarnybos teiktomis galimybėmis.
– Pradėti tyrimą dėl Valstybinės miškų tarnybos darbuotojo Vidmanto Verbylos
Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos persiųstame pranešime nurodoma, kad Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vadovo Vidmanto Verbylos skyriuje pareigas eina dukters sugyventinis. Teigiama, kad V. Verbyla sprendžia šio asmens tarnybos eigos klausimus ir nenusišalina.
– Nutraukti UAB “Verslo raktas” lobistinę veiklą
Komisija, atsižvelgdama į tai, kad UAB „Verslo raktas” neteikia savo lobistinės veiklos už 2012 m. ataskaitos, vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostata, nutraukė šios bendrovės lobistinę veiklą.
– UAB „Corporo Debt Collection” įrašyti į lobistų sąrašą
Komisija, apsvarsčiusi UAB “Corporo Debt Collection” prašymą įrašyti ją į lobistų sąrašą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsniu, nusprendė įrašyti bendrovę  į lobistų sąrašą.