Goro provincijoje pradėjo veikti vietos gyventojų policijos savisaugos būrys
Pranešimas žiniasklaidai
                 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Vilnius, 2013 05 14             Viešųjų ryšių departamentas
www.kam.lt
                 Tel. (8 5) 2735517
                 El. paštas vis@kam.lt
                 Facebook: www.facebook.com/LRKAM
Gegužės 12 d. Afganistano Goro provincijos sostinėje Čagčarane oficialiai įsteigtas Afganistano vietos policijos savisaugos būrys. Afganistano vietos policija užtikrins viešąjį saugumą ir tvarką, vykdys sukilėlių ir kitos nusikalstamos veiklos prevenciją, stiprins centrinės valdžios įtaką regione ir skatins remti vietos žmones. Savisaugos būrio pareigūnais kviečiami tapti rajonų vietos gyventojai.
Ceremonijoje dalyvavo ir 200 naujai atrinktų vietinės policijos pareigūnų. Baigę policijos mokymus Čagčarane jie bus suskirstyti į dvi grupes po 100 pareigūnų ir išvyks į Pasabando ir Doleinos rajonus užtikrinti viešąją tvarką.
„Nuo jūsų veiklos rezultatų priklausys ne tik dviejų Goro provincijos rajonų saugumas, bet ir tai, kaip ateityje didės vietos policijos pajėgos”, – kreipdamasis į naujuosius policijos pareigūnus kalbėjo Goro provincijos gubernatorius S. A. Rahmatis. Ceremonijoje taip pat dalyvavo nacionalinis gyventojų policijos savisaugos būrių koordinatorius Afganistano Vidaus reikalų ministerijos generolas Rahullahas Sultinis (Rahullah Sultini), Goro provincijos policijos viršininkas pulkininkas Delawaras Shahas Delawaras (Delawar Shah Delawar), kiti vietos valdžios ir žiniasklaidos atstovai.
Goro provincijos vadovybė Afganistano Vidaus reikalų ministerijai yra pateikusi prašymą skirti dar 800 vietinės policijos pareigūnų viešajai tvarkai užtikrinti. Pareigūnai bus aprūpinti uniformomis, šaunamaisiais ginklais, ryšio įranga, minų ieškikliais ir transporto priemonėmis.
Afganistano vietos policijos savisaugos būrio veiklą koordinuos ir kontroliuos dabartinė Goro rajono Afganistano nacionalinės policijos vadavietė Čagčarane. Rajonuose įsikūrusiems Afganistano vietos policijos būriams vadovaus rajonų policijos viršininkų pavaduotojai.
Lietuvos vadovaujama policijos operacinė mokymo ir sąveikos grupė, Čagčarane veikusi nuo 2010 m. lapkričio mėn. paruošė 560 Goro provincijos policijos pareigūnų ir instruktorių, kurie tęs policininkų mokymus provincijos rajonuose. Goro provincijoje iš maždaug 1500 policininkų 30% yra neparuoštų. Čagčarane tarnauja apie 850 afganų policijos pareigūnų.
 
 
Parengė: PAG-16 viešųjų ryšių karininkė vyresnioji leitenantė Indrė Sejonienė
KAM archyvo nuotraukos