Gegužės 22 d. posėdžiaus Seimo Etikos ir procedūrų komisija

Posėdžio pradžia – 13 val., vieta – I rūmų Lietuvos Tarybos salė (2 aukštas).

Darbotvarkė:
1. Dėl Seimo nario pareigų suderinamumo.
2. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkas Valentinas Stundys