G. Kirkilas: Per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai gali būti pradėtos ES – JAV derybos dėl laisvosios prekybos sutarties
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 24 d. pranešimas VIR
 
G. Kirkilas: Per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai gali būti pradėtos ES – JAV derybos dėl laisvosios prekybos sutarties
 
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai metu, nors ir teoriškai, tačiau gali būti pradėtos derybos dėl ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) laisvosios prekybos sutarties. Iš tokio susitarimo abi pusės turėtų visokeriopos naudos: jis padėtų tiek JAV, tiek ES valstybėms narėms lengviau ir greičiau išeiti iš ekonominės krizės, pakeltų jų bendrąjį vidaus produktą (BVP), sukurtų daugiau darbo vietų.
Apie tai kalbėta pirmajame Seimo Pirmininko pavaduotojo ir Europos reikalų komiteto pirmininko Gedimino Kirkilo susitikime su JAV ambasadore Lietuvoje Debora Ana Makarti (Deborah Ann McCarthy), kuri darbą Vilniuje pradėjo šių metų pradžioje.
Remiantis naujausiais skaičiavimais, išsamaus ir plataus užmojo ES ir JAV susitarimas kasmet iki 2027 m. duotų didžiulės naudos – ES BVP padidėtų 0,5 proc., JAV – 0,4 proc. ES ekonomikos atveju tai sudarytų 86 mlrd. eurų, o JAV – 65 mlrd. eurų papildomų metinių pajamų.
G. Kirkilo ir D. A. Makarti susitikime taip pat aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai ir galimas G. Kirkilo vizitas liepos viduryje Vašingtone, kur Lietuvos ambasadoje vyks iškilmingas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai atidarymas bei yra planuojami susitikimai su JAV Kongreso nariais, Prekybų rūmų atstovais, diplomatiniu korpusu ir žiniasklaida.
 
Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo patarėja
Morta Vidūnaitė (tel. (8 5) 239 6278, mob. 8 612 01121; el. p.: Morta.Vidunaite@lrs.lt).