FOTOGRAFIJOS MUZIEJAUS 40-METIS
                   
 
                                                                  Informacinis pranešimas
                                                                                                2013-05-24
 
 
 
FOTOGRAFIJOS MUZIEJAUS 40-METIS
 PASITINKAMAS INTENSYVIAIS DARBAIS
 
 
Gegužės 25 d. sueinančią Fotografijos muziejaus 40-mečio sukaktį muziejininkai pasitinka skaitmenindami rinkinius ir rengdamiesi rekonstruoto muziejaus atidarymui. Vienintelio Lietuvoje ir vieno iš pirmųjų Europoje Fotografijos muziejaus kolektyvas muziejaus įkūrimo jubiliejų numato paminėti kukliai – aplankyti ir pasveikinti muziejaus įkūrėją Antaną Dilį ir toliau tęsti kasdienius darbus.
 
Šventiniai muziejaus gimtadienio renginiai nukeliami į rudenį, kuomet bus užbaigta Fotografijos muziejaus pastato (Vilniaus g. 140, Šiauliai) rekonstrukcija ir lankytojai bus pakviesti į moderniai įrengtą muziejaus parodų galeriją bei muziejaus atidarymui skirtą parodą, pristatančią XX a. II pusės Lietuvos fotografijos aukso fondą. Kartu su šia, griežčiausius fotografijų eksponavimo reikalavimus atitinkančia muziejine erdve, lankytojams planuojama atverti ir edukacijos centrą „Studija” su parodų salyte ir fotolaboratorija, specializuotą fotografijos leidinių skaityklą, muziejinę krautuvėlę ir atvirą stogo terasą. Ilgalaikę muziejinę ekspoziciją muziejininkai ir rangovai rengs dar vienerius metus, iki 2014-ųjų pabaigos.
Šiandien, kol Fotografijos muziejaus patalpose dar triūsia statybininkai, muziejininkai skaitmenina didžiulius kiekius muziejaus fonduose sukauptų fotografijų ir negatyvų, vaizdus ir duomenis apie juos suveda į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS, kurioje jie tampa prieinami kiekvienam internetu besinaudojančiam žmogui. Per artimiausius 5-erius metus planuojama suskaitmeninti apie 10000 negatyvų ir fotografijų, kurie bus publikuojami ne tik lietuviškajame LIMIS, bet ir tarptautiniuose skaitmeninto kultūros paveldo portaluose. Dalyvaujama tarptautiniuose projektuose „AthenaPlus” ir „Europeana Photography”, tad beveik 6000 eksponatų bus pateikti į bendrą Europos kultūros paveldo portalą „Europeana”.
Eksponatų skaitmeninimas yra vienas iš prioritetinių muziejaus strateginių tikslų, tačiau ne vienintelis šiuo metu atliekamas rinkinių populiarinimo darbas. Rengiami spaudai net trys leidiniai: fotografo Povilo Karpavičiaus bei muziejaus įkūrėjo Antano Dilio kūrybos rinktinės ir meninės fotografijos rinkinio katalogas, kuriame publikuojami geriausieji iš muziejuje saugomų XX a. II pusės fotografų darbų.
Laukdami susitikimų su pasiilgtais lankytojais Fotografijos muziejuje, muziejininkai rengia naujas parodas, renginius bei edukacines programas ir ruošiasi jų pristatymui rudenį, besibaigiant muziejaus jubiliejiniams metams.
 
 
Informaciją teikia Šiaulių „Aušros” muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja Vilija Ulinskytė-Balzienė, tel. (8 41) 52 43 96.
 
 
Iliustracija:
Šiauliai. Vilniaus gatvė. Aut. Aleksandras Ostašenkovas, 1986 m. 
Fotografijos muziejaus meninės fotografijos rinkinio nuotrauka.