“Fortum” iškilmingai atidaro pirmąją Baltijos šalyse biokuru ir atliekomis kūrenamą termofikacinę elektrinę
Šiandien Klaipėdoje (Lietuva) Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Suomijos Respublikos Prezidentas Sauli Niinistö iškilmingai atidarė naująją „Fortum“ termofikacinę elektrinę. Šiluminės ir elektros energijos gamybai jėgainė naudoja komunalines ir pramonines atliekas bei biokurą. Jos pagaminta šilumos energija bus tiekiama Klaipėdos miesto gyvenamiesiems namams ir įmonėms šildyti, o elektra – į bendrąjį Lietuvos energetinį tinklą. Tai pirmoji tokios rūšies jėgainė Baltijos šalyse. 
 
„Atliekų panaudojimas bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai yra tvarus sprendimas miestams, kuris tuo pačiu yra ekonomiškas atsakas tiek į elektros energijos gamybos, tiek ir į atliekų tvarkymo poreikius, bei padeda žymiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką, jei palyginsime su tuo taršos lygiu, kuris kyla atliekas užkasant sąvartynuose,“ – šiandien vykusioje atidarymo ceremonijoje akcentavo „Fortum“ finansų direktorius Markus Rauramo.
 
„Ši diena mums labai ypatinga. Klaipėdos termofikacinė elektrinė – tai pirmoji iš keturių jėgainių, kurias šįmet planuojame paleisti veikti Baltijos ir Šiaurės šalyse. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba yra pagrindinė mūsų strateginė kryptis ir mes tvirtai tikime, kad visada, kai tik yra galimybės, labai naudinga panaudoti ekologišką, vietinį kurą,“ – tęsė p. M. Rauramo.
 
Naujoji „Fortum“ termofikacinė elektrinė pakeis senąją, gamtinėmis dujomis kūrenamą Klaipėdos šiluminę elektrinę ir maždaug 100 000 tonų per metus sumažins aplinkos taršą CO2. Palyginti vien tik su šiluminės energijos gamyba, bendra šiluminės ir elektros energijos gamyba iš atliekų leis žymiai pagerinti energijos naudojimo efektyvumą ir teigiamai paveiks tiek miesto šildymo kainų, tiek ir atliekų tvarkymo kainų konkurencingumą.
 
Naujosios termofikacinės elektrinės katilinėje, kurios energijos naudojimo efektyvumas siekia beveik 90 proc., kasmet galima sudeginti 260 000 tonų atliekų ir biokuro. Jėgainės elektrinė galia – 20 MW, o šiluminė galia – 50  MW. Dar 15 MW šiluminės galios didžiausio poreikio laikotarpiu bus gauta panaudojant jėgainėje įrengtus kaminų dūmų kondensatorius.
 
Per metus jėgainė pagamins apie 140 GWh elektros energijos bei 400 GWh šiluminės energijos, t. y. maždaug 40 proc. Klaipėdos šilumos vartotojams reikalingo šilumos kiekio. Jėgainėje pagaminta šiluminė energija bus parduodama AB „Klaipėdos energija“, kuri turi 5 proc. termofikacinės elektrinės akcinio kapitalo.
 
Termofikacinės elektrinės statybos darbai pradėti 2011 m. kovo mėn. Jai pastatyti prireikė apie 1,2 milijono darbo valandų (arba 750 žmogaus metų). Įgyvendinat projektą, ypač daug dėmesio buvo skiriama saugai darbe, todėl per visą laikotarpį pasitaikė tik du darbo laiko nuostolius sukėlę nelaimingų atsitikimų atvejai. Į naująją termofikacinę elektrinę „Fortum“ investavo 435 mln. litų arba maždaug 130 mln. eurų.
 
Kontaktams:
Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt.
Jaakko Vähä-Piikkiö, „Fortum“ Šiluminės energijos skyrius, Baltijos šalių regiono viceprezidentas
tel. +358 50 453 2009
Vitalijus Žuta, „Fortum Heat Lietuva“ generalinis direktorius, tel. +37069821948
 
Fortum
 
„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms. Kompanijos sukurti energijos gamybos būdai yra minimaliai taršūs, efektyviai naudojantys gamtos
 
išteklius, užtikrinantys energijos tiekimo saugumą ir teikiantys naudą jos akcininkams. „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas.
 
„Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje. Ateityje integruota Europos ir greitai auganti Azijos rinka kompanijai siūlo papildomas augimo galimybes. 2012 metais „Fortum“ pardavimai sudarė 6,2 mlrd. EUR, pelnas – 1,7 mlrd. EUR. „Fortum“ dirba apie 10400 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.
 
Daugiau informacijos – www.fortum.com