Europos reikalų komitetas: Siekdama pirmininkavimo ES Tarybai sklandumo, Lietuva ieško kompromisų ir konsensuso
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
 
Europos reikalų komitetas: Siekdama pirmininkavimo ES Tarybai sklandumo, Lietuva ieško kompromisų ir konsensuso
 
Lietuva, siekdama savo pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai sklandumo, ieško kompromisų ir konsensuso su kitomis ES valstybėmis narėmis. Tokio požiūrio laikytasi ir vakar, kai Seimo Europos reikalų komitetas posėdyje pritarė išvadai dėl parlamentinės išlygos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginamo ir neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo „Au pair” programoje tikslais sąlygų. Direktyva būtų siekiama teisiškai reglamentuoti ir „Aur pair” programos dalyvių padėtį, ko iki šiol ES nebuvo padaryta.
„Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymas detaliau bus vertinamas prieš Europos Sąjungos Tarybos posėdį Europos reikalų komitete suteikiant mandatą pozicijai, įvertinant tai, jog pasiūlymas bus nagrinėjamas Lietuvos pirmininkavimo Tarybai metu, todėl siūlytina palaikyti daugumos ES valstybių narių nuomonę, kad Lietuvos pirmininkavimo metu dėl pasiūlymo būtų pasiekta kompromiso. Taip pat pažymint, kad už pozicijos rengimą atsakinga institucija Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos dėl viso pasiūlymo yra pareiškusi išankstinę parlamentinę, bendrąją tikrinimo ir vertimo išlygas, tačiau mano, kad nėra tikslinga ir toliau reikšti parlamentinę išlygą, siūlome nereikšti parlamentinės išlygos dėl pasiūlymo”, – rašoma Seimo Europos reikalų komiteto sprendime.
 
Europos reikalų komiteto patarėja
Dovilė Paužaitė-Šliachtovič (tel. (8 5) 239 6763, mob. 8 620 75 187, el. p. dovile.pauzaite@lrs.lt)
 
Seimo Pirmininko pavaduotojo G. Kirkilo patarėja
Morta Vidūnaitė (tel. (8 5) 239 6278, mob. 8 612 01121, el. p. Morta.Vidunaite@lrs.lt).