Europos reikalų komitetas: Kroatija ketina perimti ES reikalų svarstymo parlamente modelį, panašų į Lietuvos
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
 
Kroatija, kuri taps 28-ąja Europos Sąjungos (ES) nare liepos 1 d. – pirmąją Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai dieną, ketina perimti ES reikalų svarstymo parlamente, dar kitaip vadinamo トmandatavimo”, modelį, kuris yra panašus į Lietuvos, kai parlamentas aktyviai dalyvauja, svarstant ES reikalus.
Tai patvirtinta šiandieniniame Seimo Pirmininko pavaduoto ir Europos reikalų komiteto pirmininko Gedimino Kirkilo ir jo pavaduotojo Emanuelio Zingerio susitikime su Kroatijos parlamento Europos integracijos komiteto, atsakingo už ES reikalus ir analogiško Seimo Europos reikalų komitetui, pirmininku Danieliumi Mondekaru (Daniel Mondekar) Zagrebe, Kroatijoje. Ta proga D. Mondekaras priėmė G. Kirkilo kvietimą apsilankyti Lietuvoje ir praktiškai susipažinti su ES reikalų koordinavimo Seime sistema.
トTokį modelį Lietuva perėmė iš Skandinavijos valstybių, į kurias, kaip į besilaikančias aukščiausių demokratijos, žmogaus teisių ir žmonių materialinės gerovės standartų, mūsų valstybė orientuojasi apskritai, – tvirtina G. Kirkilas. – ES reikalų svarstyme Seime Europos reikalų komitetas užima ypatingą poziciją ne tik dėl to, kad jis turi suteikti Vyriausybei mandatą, prieš vykstant į ES Ministrų Tarybą. Komitete, dabar jau galima sakyti, istoriškai vyrauja konsensuso, nepriklausomai nuo politinės ideologijos, svarbiausiais Lietuvos Europos politikos klausimais atmosfera”. 
Pagal Seime įdiegtą ES reikalų svarstymo parlamentinės kontrolės modelį, parlamentinė kontrolė suprantama ne tik kaip atliktų darbų įvertinimas, bet ir kaip vykdomosios valdžios atliekamų darbų stebėsena. Jame Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai turi išskirtinius įgaliojimus, įtvirtintus 2003 m. konstituciniame akte. Abu komitetai Seimo statute nustatyta tvarka gali Vyriausybei pateikti Seimo nuomonę dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus.
Šiuo metu Kroatijos parlamento Europos integracijos komitetas yra atsakingas už Kroatijos teisinės sistemos harmonizacijos su ES teisine sistema bei ES paramos ir bendradarbiavimo programų stebėseną, taip pat bendradarbiauja ir keičiasi patirtimi su atitinkamomis Europos integracijos institucijomis.
Susitikimo dalyviai taip pat aptarė bendrus Europos integracijos ir ES plėtros reikalus. Kalbėtasi apie tai, kad Lietuva, kaip viena iš geriausiai struktūrinius fondus įsisavinančių ES valstybių narių, galėtų perduoti savo gerąją patirtį Kroatijai šioje srityje. Be to, abiejų valstybių atstovai išreiškė ketinimus kartu dalyvauti ES dvynių programos projektuose, kurie remiasi tarptautiniu giminingų institucijų bendradarbiavimu, grindžiamu tiesioginiu žinių perdavimu.
Kroatijoje oficialiu vizitu gegužės 20-22 d. vieši Seimo Pirmininko Vydo Gedvilo vadovaujama delegacija.
 
Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo patarėja
Morta Vidūnaitė (tel. (8 5) 239 6278, mob. 8 612 01121; el. p. Morta.Vidunaite@lrs.lt)