Europos Komisija sudaro sąlygas piliečiams lengviau saugiai prieiti prie sveikatos duomenų kitose valstybėse narėse

Europos Komisija sudaro sąlygas piliečiams lengviau saugiai prieiti prie sveikatos duomenų kitose valstybėse narėse

 

 

 

 

 

Galimybės Europos piliečiams prieiti prie savo elektroninių sveikatos įrašų labai skiriasi tarp ES valstybių narių. Nors kai kurie piliečiai turi prieigą prie dalies savo elektroninių sveikatos įrašų savo šalyje arba kitoje valstybėje narėje, daugelio skaitmeninė prieiga prie tokių įrašų yra ribota arba jie jos visai neturi. Dėl šios priežasties šiandien Komisija teikia rekomendacijas, kurios palengvins saugią prieigą kitose valstybėse narėse visapusiškai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

 

Valstybės narės jau sudarė sąlygas, kad tam tikra dalis elektroninių sveikatos įrašų būtų prieinama ir ja būtų keičiamasi su kitomis valstybėmis narėmis. Nuo 2019 m. sausio 21 d. Suomijos piliečiai gali pirkti vaistus Estijoje naudodamiesi e. receptais, o Liuksemburgo gydytojai netrukus turės prieigą prie Čekijos pacientų duomenų santraukų.

 

Šiandienos rekomendacijose siūloma valstybėms narėms į šią iniciatyvą įtraukti trijų naujų sričių sveikatos įrašus, t. y. laboratorinius tyrimus, medicininio darbingumo lygio nustatymo ataskaitas ir vaizdinių bei vizualizavimo ataskaitas. Kartu iniciatyva sudaromos sąlygos rengti technines specifikacijas, kurias reikėtų naudoti kiekvienu atveju, kai keičiamasi sveikatos įrašais.

 

Taigi, prieiga prie išsamių asmens sveikatos įrašų visoje ES Europos piliečiams gali būti labai naudinga, pavyzdžiui:

 

jeigu įvyko nelaimingas atsitikimas keliaujant kitoje ES valstybėje narėje, gydytojai galės tiesiogiai susipažinti su informacija apie pacientą (pavyzdžiui, informacija apie lėtines ligas, alergijas arba tam tikrų vaistų netoleravimą). Tai gali labai padidinti jų galimybes laiku suteikti veiksmingiausią gydymą;

ji padidins piliečių priežiūros kokybę ir užtikrins jos tęstinumą, jiems judant Europos Sąjungoje;

palengvinus sąlygas keistis duomenimis, ji paskatins medicinos mokslo tyrimais spręsti didelius sveikatos iššūkius, pavyzdžiui, gydyti lėtines ar neurodegeneracines ligas. Tokia prieiga būtų pagrįsta piliečio sutikimu, svarba ir visapusišku Europos duomenų apsaugos taisyklių laikymusi;

ji padidins sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą ir tvarumą, pavyzdžiui, dalijantis naujaisiais paciento laboratorinių ar radiologinių tyrimų duomenimis. Todėl ligoninei kitoje valstybėje narėje nereikės kartoti panašių tyrimų, bus taupomas laikas ir mažinamos gydymo ligoninėje išlaidos.

 

Siekiant toliau plėtoti keitimąsi informacija, bus pradėtas Komisijos ir valstybių narių bendro veiksmų koordinavimo procesas. Tai suteiks galimybę tiek ES, tiek nacionalinio lygmens suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, sektoriaus atstovams, sveikatos priežiūros specialistams ir pacientų atstovams, išsakyti savo nuomones ir prie to prisidėti.

 

Bendro veiksmų koordinavimo procesas užtikrins, kad visos susijusios šalys būtų įtrauktos į keitimosi Europos elektroniniais sveikatos įrašais formos rengimą. Valstybės narės e. sveikatos tinkle parengs praktines pažangos įgyvendinimo ir stebėsenos gaires.

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-842_lt.htm

 

 

 

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>