Europos gynybos agentūra rems Lietuvą pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai
 
Pranešimas žiniasklaidai
                 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Vilnius, 2013  05  1                                                               Viešųjų ryšių departamentas
                 www.kam.lt
                 Tel. (8 5) 2735519
                 El. paštas vis@kam.lt
Facebook: www.facebook.com/LRKAM
 
 
Gegužės 14 d. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas su Vilniuje viešinčia Europos gynybos agentūros direktore Claude-France Arnould aptarė artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus, kuriuos įgyvendinant galėtų prisidėti Europos gynybos agentūra.
 
„Esu įsitikinęs, kad esama sričių, kur Lietuva, kaip  Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti šalis, galėtų padėti Europos gynybos agentūrai, o agentūra galėtų padėti mums įgyvendinti  pirmininkavimo prioritetinius uždavinius, ypač susijusius su energetiniu saugumu karyboje,” – susitikime sakė ministras J. Olekas. 
 
Kalbėdamas apie pirmininkavimo Lietuvos prioritetus ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos srityje, ministras teigė, kad Europos gynybos agentūra turėtų tapti ypač svarbia institucija sprendžiant ES karinio energetinio efektyvumo ir saugumo problemas. Pasak ministro, labai svarbu, kad energetinio efektyvumo karyboje klausimas būtų įtrauktas į gruodį vyksiančią Europos Vadovų Tarybos diskusiją Europos gynybos klausimais. 
Savo ruožtu C. France Arnould žadėjo, kad Europos gynybos agentūra yra pasirengusi padėti Lietuvai sėkmingai pirmininkauti ES Tarybai, remdama ir prisidėdama prie Lietuvos iniciatyvų, padėsiančių stiprinti Europos gynybą.
Ministras pakvietė agentūros atstovus atvykti į rugsėjį Vilniuje rengiamą seminarą energetinio saugumo klausimais.
 
Krašto apsaugos ministras ir  Europos gynybos agentūros direktorė taip pat kalbėjo apie agentūros vykdomus projektus. „Manau, kad mes dar ne iki galo išnaudojame visų  Europos gynybos agentūros galimybių”, – sakė ministras. 
 
„Neseniai  trijų Baltijos šalių pasirašytas bendras granatsvaidžių „Carl-Gustav” įsigijimo projektas tarpininkaujant  agentūrai – puikus pavyzdys, kaip sėkmingai gali būti panaudota Europos gynybos agentūros veikla.  O jei šis projektas bus įgyvendintas sėkmingai, tai ir ateityje galėsime taikyti tokį  pirkimo modelį,” –  sakė krašto apsaugos ministres. J. Olekas. 
 
Lietuva prieš keletą metų prisijungė prie dviejų EDA vykdomų projektų – jūrų stebėjimo  (MARSUR) sistemos ir  Europos  karinio oro transporto flotilės (EATF).
 
Vizito Vilniuje metu Europos gynybos agentūros direktorė Claude-France Arnould taip pat lankėsi NATO energetinio saugumo kompetencijos centre. Šio centro patirtis ir žinos galėtų būti panaudotos  stiprinant ES ir NATO bendradarbiavimą energetinio saugumo srityje.
 
Europos gynybos agentūra skatina Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą gynybos srityje. Agentūra remia Europos Sąjungos Tarybos ir jos valstybių narių pastangas didinti gynybinius pajėgumus. Agentūros veikloje dalyvauja visos Europos Sąjungos šalys, išskyrus Daniją. Prie agentūros vykdomų projektų gali prisijungti ir ne vien tik valstybės narės, bet ir ES nepriklausančios šalys. Pvz., agentūra yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą su Norvegija ir Šveicarija. Ši Europos Tarybai pavaldi institucija glaudžiai bendradarbiauja ir su kitomis ES institucijomis: ES Kariniu komitetu, Europos išorinių veiksmų taryba, Europos Komisija, kai kuriais klausimais konsultuojasi su NATO.