Eugenijaus Vasilevskis : baritonas – tikrasis vyriškas balsas
 
Lietuvos teatro sąjungoje gegužės 20 d. 18 val. skambės arijos iš žymiausių pasaulio operų. Klasikinės muzikos gerbėjus į kūrybos vakarą kviečia vienas ryškiausių Lietuvos baritonų, maestro Eugenijus Vasilevskis.  Jam akompanuos  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Irena Markauskienė.
 
Žymus Lietuvos operos solistas savo gyvenimą pašventęs vienam sudėtingiausių muzikos žanrų niekada nesigailėjo pasirinkęs šią profesiją. Sukūręs visą galeriją pagrindinių baritono vaidmenų, E. Vasilevskis daugeliui įsiminė kaip puikus Ūdrys, Markizas Poza, Skarpija, Makbetas, Figaras, Jagas, Nabukas, Olandas… Sunku ir išvardinti visus jo vaidmenis, tačiau, kaip juokauja pats solistas, visus juos vienija viena savybė, トbaritonas – tikrasis vyriškas balsas”.
E. Vasilevskis  pirmąkart Lietuvos didžiojoje operos scenoje uždainavo 1978 – taisiais, tuometiniame Operos ir Baleto teatre Vilniuje.  Jam teko atlikti Ūdrio vaidmenį V. Klovos operoje トPilėnai”. Beje, tuomet solistas dar mokėsi prof. Jono Stasiūno klasėje ir prisipažįstą, kad dainuoti lietuviu kalba nebuvo paprasta. Ūdrį netruko papildyti nauji Figaro ir Žermono vaidmenys G. Rossini operoje トSevilijos kirpėjas” ir G. Verdi トTraviatoje”.
トMėgstamiausias vaidmuo?”- susimąstęs pakartoja klausimą per savo ilgą solisto karjerą beveik visas įspūdingiausias baritono partijas išdainavęs dainininkas.  – Tas, kurį dainuoju トdabar”. Tada ta muzika gyvenu, sapnuoju… O pasibaigia vaidmenis periodas ir prasideda kito personažo ruošimas. Tai tarytum tavo vaikai. Įdomiausi ne premjeriniai spektakliai, o kiek vėlesni, kai pavyksta galutinai priprasti prie režisūros mizanscenų”.
Prieš gerą dešimtmetį šviesios atminties profesorius, ilgametis LNOBT meno vadovas ir dirigentas, maestro  Jonas Aleksa apie E. Vasilevskį kalbėjo: トĮgimtas taurus balso tembras, valingumas, visada ekstremali, maksimalistinė jo dainavimo maniera, sukelianti didžiulės meninės įtampos įspūdį. Stebint šį dainininką – artistą scenoje nejučiom  savęs paklausi: kame jo kuriamų personažų rafinuotumo, inteligentiškumo ištakos?”.
Ilgą laiką E. Vasilevskio sukurti personažai žavėjo ne tik Lietuvos, bet i r Latvijos, Ispanijos, Olandijos ir Vokietijos publiką. Ypatinga sėkmė dainininką lydėjo būtent Vokietijoje, kurioje jam teko dainuoti ne tik su Lietuvos, bet ir su Lenkijos Vroclavo opera. Vienos kelionės metu, Nabuką dainavo net trisdešimtyje Vokietijos miestų.  
Lietuvos teatro sąjungoje E. Vasilevskis pasirodys pirmąkart ir žadą žiūrovams įspūdingą programą – arijas iš žymiausių pasaulio operų.