Elektros suvartojimas Lietuvoje viršijo ekonomikos augimą

Elektros suvartojimas Lietuvoje viršijo ekonomikos augimą

Elektros suvartojimas Lietuvoje viršijo ekonomikos augimą

 

Pernai metų galutinis elektros energijos suvartojimas Lietuvoje pasiekė 11,176 TWh, o tai yra 0,416 TWh arba 3,9 proc. daugiau nei 2017 metais.  2018 metų galutinis elektros suvartojimas ne tik yra kone didžiausias Lietuvos istorijoje, bet ir lenkia šalies BVP augimą, kuris pernai siekė 3,6 proc.

„Elektros suvartojimas didėjo sparčiai, pranokdamas visus lūkesčius. Augantis elektros poreikis mažina kaštus galutiniams vartotojams bei užtikrina efektyvų perdavimo tinklo eksploatavimą,” – pažymi perdavimo tinklo operatoriaus „Litgrid” generalinis direktorius Daivis Virbickas.

Elektros vartojimas Lietuvoje augo visuose sektoriuose, išskyrus sausrų išvargintą žemės ūkio sektorių (0,8 proc. mažiau). Pramonės įmonės suvartojo 1,9 proc. daugiau nei 2017 metais. Daugiau elektros energijos naudojo gyventojai (5,2 proc.) ir paslaugų sektorius (5,4 proc.), o transporto sektoriaus poreikis pernai išaugo net 8 proc.

Augusios paklausos pasiūlą užtikrino importas, nes gamyba mažėjo. Net tris ketvirtadalius praėjusių metų elektros energijos poreikio užtikrino importas: 54 proc. elektros importuota iš ES, likusi dalis – iš trečiųjų šalių. Lyginant su 2017 m., iš ES šalių importuota 71 proc. į Lietuvą patekusios elektros, likusi dalis – iš kaimyninės Kaliningrado srities ir Baltarusijos.

Pernai įvykęs importo struktūros pokytis nulemtas regione pakilusių kainų ir dviem mėnesiams remontui atjungtos jungties su Švedija „NordBalt”: daugiau energijos poreikio tenkinta Rusijoje ir Baltarusijoje pagaminta elektra, kurios importas lyginant su 2017 m., pernai paaugo atitinkamai nuo 3,131 TWh iki 4,628 TWh ir 0,147 TWh iki 1,036 TWh.

 

 

2018 m. elektros energijos gamybos ir vartojimo  balanso duomenys

 

Skaičiuojant galutinį šalies elektros energijos poreikį sumuojama verslo, pramonės įmonių, paslaugų, transporto ir žemės ūkio bei gyventojų suvartota elektros energija be tos dalies, kuri reikalinga užkrauti  hidroakumuliacinę elektrinę bei kompensuoti technologines skirstomojo ir perdavimo tinklų sąnaudas.

 

2018 m. elektros energijos gamybos ir vartojimo balanso duomenys

 

TWh / 1 TWh (teravatvalandė) = 1 mlrd. kWh (kilovatvalandžių)    2018  metai    2017 metai

Elektros energijos gamyba (Neto)    3,220    3,866

Šiluminės elektrinės    0,607    0,845

Hidroakumuliacinės elektrinės    0,521    0,574

Hidroelektrinės    0,426    0,573

Vėjo elektrinės    1,139    1,357

Vėjo elektrinės perdavimo tinkle     0,992    1,191

Vėjo elektrinės skirstomajame tinkle     0,146    0,166

Kiti atsinaujinantys energijos ištekliai    0,528    0,516

Elektrinės, kūrenamos biomase         0,240    0,244

Elektrinės, kūrenamos biodujomis    0,136    0,129

Saulės energijos elektrinės    0,080    0,067

Atliekų deginimo elektrinės    0,071    0,076

Komercinis sistemos balansas (Importas-eksportas)    -9,632    -8,677

Importas    12,437    11,168

su Rusija    4,629    3,131

su Estija    0,167    0,369

su Latvija    2,813    3,729

su Baltarusija    1,035    0,146

su Lenkija    0,752    0,532

su Švedija    3,039    3,261

Eksportas    2,805    2,490

su Rusija    0,052    0,092

su Estija    0,357    0,265

su Latvija    0,362    0,227

su Baltarusija    0,000    0,000

su Lenkija    1, 650    1,574

su Švedija    0,384    0,333

Bendras elektros energijos poreikis Lietuvoje    12,853    12,543

Hidroakumuliacinių elektrinių užkrovimas    0,746    0,817

Bendras elektros energijos suvartojimas Lietuvoje    12,107    11,726

Tinklų technologinės sąnaudos    0,932    0,966

Galutinis elektros energijos suvartojimas Lietuvoje    11,176    10,760

Pramonė    4,283    4,203

Transportas*    0,108    0,100

Žemės ūkis    0,260    0,262

Gyventojai    2,985    2,838

Paslaugos ir kiti vartotojai    3,539    3,357

 

Visi nacionaliniai elektros gamybos ir vartojimo balanso duomenys skelbiami www.litgrid.eu

*Visi duomenys suapvalinti iki trijų skaičių po kablelio.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>