EEE finansinio mechanizmo parama Lietuvos kultūrai

EEE finansinio mechanizmo parama Lietuvos kultūrai

EEE finansinio mechanizmo parama Lietuvos kultūrai

2019 02 13

Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo valdyba patvirtino programą „Kultūra”, parengtą vadovaujantis Lietuvos ir paramą teikiančių valstybių – Norvegijos, Islandijos, ir Lichtenšteino – susitarimo memorandumu dėl paramos socialinei ir ekonominei atskirčiai mažinti. Tai pirmoji iš penkių patvirtinimo šiame finansiniame periode sulaukusių programų. Pagal programą „Kultūra” iki 2021 metų numatyta 8 mln. 235 tūkst. eurų paramos lėšų, 7 mln. eurų šios sumos – EEE dotacija, likusios lėšos skiriamos iš nacionalinio biudžeto.

Programą „Kultūra” parengė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija drauge su programos operatore Centrine projektų valdymo agentūra, konsultuojantis su programos partneriais Norvegijoje. EEE finansinio mechanizmo valdyba teigiamai vertina šios programos požiūrį į kultūros investicijas ir siūlomus novatoriškus sprendimus.

Keliamoms problemoms spręsti (aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų prieinamumo trūkumo, kultūros paveldo objektų tvarkybos ir pritaikymo bei kultūrinio verslumo įgūdžių regionuose stokos) numatoma remti aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų mobilumą, kultūros paveldo savininkų ir valdytojų sąmoningumo, susijusio su kultūros paveldo priežiūra ir pritaikymu, skatinimą ir profesinių įgūdžių stiprinimą. Taip pat numatyta remti bendruomenių kūrybinius bei kultūrinius projektus, taikant kūrybiškos vietokūros metodą.

Rengiant koncepciją tartasi su suinteresuotosiomis šalimis, atstovaujančiomis įvairių kultūros sričių interesams ir poreikiams. Interaktyvaus pristatymo, seminarų ir diskusijų metu tartasi su vietos bendruomenių, įvairių kultūrinių ir kūrybinių šakų, savivaldybių, valstybinių kultūros įstaigų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus ir tarptautinių organizacijų atstovais.

Pirmuosius atvirus kvietimus bei tiesioginio finansavimo projekto pradžią planuojama paskelbti per trečiąjį šių metų ketvirtį. Į EEE finansinio mechanizmo paramos lėšas galės pretenduoti visi juridiniai asmenys.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>