ECOFIN: Lietuva nepritaria vienbalsiškumo principo atsisakymui mokesčių srityje (+VIDEO)

ECOFIN: Lietuva nepritaria vienbalsiškumo principo atsisakymui mokesčių srityje (+VIDEO)

ECOFIN: Lietuva nepritaria vienbalsiškumo principo atsisakymui mokesčių srityje (+VIDEO)

2019 02 12

Finansų ministras Vilius Šapoka dalyvaudamas Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje Briuselyje išreiškė nepritarimą Europos Komisijos siūlomai idėjai vienbalsiškumo principą mokesčių srityje pakeisti kvalifikuotos daugumos balsavimu.

„Valstybių narių ekonominiai ir geopolitiniai netolygumai lemia skirtingą mokesčių politikos įgyvendinimą, kuri užtikrinama priimant suverenius sprendimus. Todėl siekį iš esmės peržiūrėti ir pakeisti Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procedūrą mokesčių srityje vertiname skeptiškai. Nesame tikri, jog tokie pakeitimai išsaugotų didelių ir mažų valstybių narių interesų balansą, ypač ekonominių sukrėtimų ar krizinių situacijų metu”, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

ECOFIN posėdyje taip pat bus tvirtinamas Tarybos išvadų projektas dėl 2018 m. Fiskalinio tvarumo ataskaitos. Jame pabrėžiama, kad aukštos ir augančios skolos kai kuriose šalyse ir toliau daro jas pažeidžiamas netgi trumpajame laikotarpyje, todėl labai svarbu, kad gera makroekonominė situacija būtų naudojama fiskalinių rezervų atstatymui, ypač šalyse turinčiose aukštą skolą. Išvadose pabrėžiama, kad šalys, susiduriančios su demografiniais iššūkiais ir siekiančios pagerinti ilgojo laikotarpio fiskalinį tvarumą, turėtų imtis esminių reformų.

Finansų ministrai posėdyje turėtų patvirtinti 2020 m. ES biudžeto gaires, kuriose Taryba išdėstė esminius prioritetus biudžeto formavimo srityje bei pateikė bendro pobūdžio pastabas ir rekomendacijas, koks galėtų būti kitų metų ES biudžetas ir kaip jis turėtų būti administruojamas. Nors ES biudžeto tikslai išlieka tokie patys – augimo ir užimtumo, naujų darbo vietų kūrimo skatinimas, ES sanglaudos stiprinimas ir konkurencingumo didinimas, Taryba taip pat akcentuoja būtinybę atremti su migracija ir saugumu susijusius iššūkius, užtikrinti ES išorės sienų apsaugą.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>