D. Kreivys: “Susidaro įspūdis, kad Premjeras dar neatsikratė sovietinės valdymo sampratos”
 
Šiandien įvykusiame jungtiniame Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Liberalų Sąjūdžio frakcijų posėdyje, į kurį buvo pakviestas Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, daugiausia dėmesio skirta klausimams, susijusiems su Vyriausybės veikla ir jos vykdomos kadrų politikos tam tikromis nuostatomis.
Pasak TS-LKD frakcijos nario D. Kreivio, Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus atsakymas į klausimą dėl VšĮ “Versli Lietuva” vadovo atleidimo priežasčių yra labai iškalbingas. Jis parodo, kad A. Butkevičius nesupranta šiuolaikinių vakarietiškų vadybos principų ir vadovaujasi kolūkinio valdymo supratimu.
Posėdyje Ministro Pirmininko buvo klausta, kokių tikslų nepasiekė ir kokių rodiklių neįvykdė “Versli Lietuva”, kad jos vadovas netikėtai buvo atleistas. Šis klausimas atspindi vakarietišką vadybos sampratą, kai vadovams keliami tikslai, o jau jie patys sprendžia, kokias priemones, kokius sprendimus pasirinkti, kad tikslai būtų įgyvendinti. Ar tikslai įvykdyti, sprendžiama pagal pasiektus rodiklius, o nepriklausomos valdybos užtikrina nuolatinę sprendimų įgyvendinimo priežiūrą. 50 nuošimčių eksporto apimčių augimas per ketverius metus yra rodiklis, liudijantis gerą agentūros veiklą.
A. Butkevičius svarbiausia atleidimo priežastimi nurodė “Verslios Lietuvos” vadovo neatsiskaitymą jam asmeniškai ir “nesusikalbėjimą” dėl darbo laiko planavimo. Pasak TS-LKD frakcijos atstovo, tai rodo, kad Premjeras vadovaujasi sena kolūkine valdymo samprata, kai vadovas pavaldiniams duoda nurodymus, kokius darbus atlikti, o šie yra tik nurodymų vykdytojai.
“Taigi A. Butkevičius Vyriausybę mato kaip didelį kolūkį, jis yra to Vyriausybės kolūkio pirmininkas, kuris norėtų tiesiogiai dalinti nurodymus valstybės įmonėms ir agentūroms bei nesupranta, kaip jos galėtų apskritai veikti, būdamos savarankiškos. Birutei, regis, skiriamas brigadininkės vaidmuo”, – ironizavo D. Kreivys.
Susitikimo pabaigoje kiek supykęs dėl klausimo apie nevykdomus pažadus energetikos srityje Premjeras pareiškė, kad buvusios valdžios ketverių metų rezultatas energetikoje yra nulinės vertės.
“Išeitų, kad pagal A. Butkevičių nulinės vertės yra įgyvendinamas terminalo projektas, kurio A. Butkevičiui kol kas nesiseka suvaldyti, įkurta elektros birža, pasiekti susitarimai ir pasirašytos sutartys su Lenkijos ir Švedijos bendrovėmis dėl elektros jungčių tiesimo, užtikrintas jų finansavimas iš europinių lėšų, pastatytas modernus Elektrėnų elektros generatorius, į Lietuvą atvesta skalūnų dujų išgavimo patirties turinti pasaulinio garso bendrovė, pagaliau surastas investuotojas į naują branduolinę jėgainę, kuris A. Butkevičiui kažkodėl nemielas ir jis niekaip neapsisprendžia, ką su juo toliau daryti”, – sakė D. Kreivys.
Su tokiais vertinimais TS-LKD frakcija kategoriškai nesutinka ir planuoja kviestis ministrą pirmininką pokalbiui vien energetikos temomis.
 
Kontaktams:
Seimo TS-LKD frakcijos
Viešųjų ryšių grupė
Tel. (8 5) 239 6275
tsfrakcija@lrs.lt