Bus pristatytas projektas apie nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių saugojimą gaisro pavojaus metu
 
Bus pristatytas projektas apie nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių saugojimą gaisro pavojaus metu
Gegužės 15-18 d. viešbutyje トEuropa Royale” konferencijų salėje Vilniuje vyks INTERREG IVC projekto トGaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose” (Heritprot) seminaras. Projekto tema – nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių saugojimas gaisro pavojaus metu.
Vilniaus seminare tęsiamas projekto darbas, analizuojant devynerių Europos miestų patirtį gaisrinės saugos srityje. Seminaro metu projekto vadovai apibendrins surinktus rezultatus ir aptars partnerių patirtį likviduojant incidentus kultūros paveldo objektuose bei įgyvendinant prevencines mokymų programas. Surinkta medžiaga bus panaudota rengiant bendrą projekto HERITPOT gerosios praktikos vadovą.
Gegužės 16 d. 9.00 – 9.30 val. トEuropa Royale” konferencijų salėje, Aušros vartų g. 6, Vilnius, vyks spaudos konferencija, kurioje projekto partnerių vadovai pristatys projekto eigą ir planuojamus rezultatus.
Spaudos konferencijoje dalyvaus:
Jaroslav Kaminski, Vilniaus miesto mero pavaduotojas,
Jos← Antonio Valbuena, Tenerifės salų tarybos Vice-prezidentas, Civilinės saugos ministras, Ispanija
Rimantas Steponavičius, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas
Piotr Brabander, Varšuvos miesto savivaldybės Paveldo apsaugos departamento viršininkas
Paul Murphy, Merseyside priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Ugniagesių grupės vadybininkas, JK
Jūratė Raugalienė, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja
Projektas finansuojamas per INTERREG IVC programą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų.
 
Daugiaus informacijos: Jūratė Raugalienė, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, tel. ( 8 5) 212 7723, 8 601 05488.