Biudžeto ir finansų komiteto sudaryta darbo grupė vertins kontrabandos situaciją degalų rinkoje
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 22 d. pranešimas VIR
 
Biudžeto ir finansų komiteto sudaryta darbo grupė vertins kontrabandos situaciją degalų rinkoje
 
Biudžeto ir finansų komitetas surengė klausymus tema „Kovos su kontrabanda priemonės ir jų efektyvumas. Prekių kontrabandos įtaka biudžeto pajamų surinkimui”, kuriuose dalyvavo Finansų, Susisiekimo ministerijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento, kitų valstybės institucijų ir verslo atstovai. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas  kontrabandos klausimams degalų rinkoje aptarti.
Išklausius valstybės institucijų ir verslo atstovų pasisakymus, nuspręsta sudaryti darbo grupę iš komiteto narių, valstybės institucijų ir verslo atstovų. 
Darbo grupė, įvertinusi situaciją degalų rinkoje ir apibendrinusi valstybės institucijų bei verslo atstovų pateiktą informaciją ir siūlymus iki šių metų liepos 1 d. turės pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl  teisės aktų tobulinimo.
 „Turime labai pamatuotai, labai pasvertai viską sudėlioti, kad darbas, kurį planuojame atlikti, duotų didžiausią naudą valstybei, o verslas nenukentėtų”, – apie darbo grupės sudarymo būtinybę klausymų metu sakė komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas.
 
 
Biudžeto ir finansų komiteto biuras
Alina Brazdillienė (tel. (8 5) 239 6744, el. p. albraz@lrs.lt)