Birželio 3 -oji – paskutinė diena laiku pateikti pelno mokesčio deklaracijas už 2012 metus
 
Pernai laiku deklaracijas pateikė 91 proc. mokėtojų. Laiku nepateikusieji deklaracijų šiemet bus paskelbti viešai VMI interneto svetainėje.
 
2013 m. gegužės 24 d., Kaunas. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų Ministerijos (toliau – VMI) primena, kad artėja Metinių pelno mokesčio deklaracijų (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 03) pateikimo terminas. Iki birželio 3 d. ( nes birželio 1 – 2 d. – išeiginės) Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2012 metų mokestinį laikotarpį. Pelno mokestį turi sumokėti ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. 
Už 2011 metus Pelno mokesčio deklaraciją turėjo pateikti apie 100 tūkst. mokesčių mokėtojų, bet pateikė 91 proc. iš visų privalėjusių tai padaryti.
Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija VMI turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.
Netrukus VMI mokėtojams, kurie pernai vėlavo pateikti ar nepateikė pelno mokesčio deklaracijų ir naujiems mokesčių mokėtojams išsiųs priminimus neužmiršti įvykdyti mokestinės prievolės. Priminimų e. būdu ir telefonu sulauks apie 30 tūkstančių mokėtojų. Mokėtojai, kurie laiku nepateiks pelno mokesčio deklaracijų, bus paskelbti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt
VMI primena, kad teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją, pelno nesiekiančios organizacijos kartu privalo pateikti ir metines finansines ataskaitas. Pelno nesiekiančioms organizacijoms deklaracijų teikti nereikia, jeigu šios organizacijos: nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos arba tokios pajamos skiriamos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti, gautos paramos nenaudoja pagal Labdaros ir paramos įstatyme nenumatytą paskirtį ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos (2012 m.- 32500 Lt). Apie minėtas deklaracijų nepateikimo priežastis iki birželio 3 dienos reikia raštu informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka, prašyme laikinai atleisti nuo deklaracijos pateikimo nurodant, nuo kurio mokestinio laikotarpio (kurių mokestinių laikotarpių) deklaracijos pateikimo prašoma atleisti.
VMI primena, kad Išsamią informaciją apie mokesčius galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba paskambinus Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, kurio teikiamos konsultacijos yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.
 
 
  
 
 
Išsamesnė informacija žiniasklaidai:
 
#
 
Virginija Vanagienė,
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
tel.: +837 5 465 750, +370 61455344, faks.: +837 465616, el. p.: v.vanagiene@vmi.lt
 
 
#