Bendras ERK ir URK pranešimas: energetiniai klausimai – Europos Vadovų Tarybos darbotvarkėje prieš Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai

2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 17 d. pranešimas VIR
 
Energetinio saugumo klausimai – Europos Sąjungos (ES) vidaus energijos rinkos sukūrimas iki 2014 m., ES valstybių narių energetinės izoliacijos panaikinimas iki 2015 m., ES trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas, energijos išteklių tiekimo difersifikacija ir saugumas, prieinamos kainos energijos vartotojams, Europos energetinis konkurencingumas ir ES energetikos politikos išorinės dimensijos stiprinimas – bus svarstomi Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime, kuris vyks 2013 m. gegužės 22 d. Briuselyje. Jie yra vieni iš svarbiausių Lietuvai, prieš prasidedant jos pirmininkavimui ES Tarybai liepos 1 d.
Lietuvos pozicijoms, susijusioms su šiais energetiniais klausimais, vykstant į šį EVT susitikimą, šiandien pritarė Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai bendrame posėdyje.
Artimiausio EVT posėdžio darbotvarkėje – ir kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu ES lygmeniu, kurios iniciatyvas Lietuva vertina ypač palankiai.
 
Europos reikalų komiteto patarėjas
Matas Maldeikis (tel. (8 5) 239 6864, mob. 8 620 090947; el. p.:Matas.Maldeikis@lrs.lt).
 
Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo patarėja
Morta Vidūnaitė (tel. (8 5) 239 6278, mob. 8 612 01121; el. p.: Morta.Vidunaite@lrs.lt).