Baltijos šalys sutarė bendradarbiauti transplantacijos srityje
Baltijos šalys sutarė bendradarbiauti transplantacijos srityje
 
Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, Estijos ir Latvijos sveikatos ministrais Ingr+da Circene bei Taavi R�ivas pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo transplantacijų srityje. Ši deklaracija suteikia teisinį pagrindą aktyvinti mainus donoriniais organais tarp Baltijos šalių, siekiant atlikti kuo daugiau transplantacijų.
 
Deklaracijos tekstas:
 
Deklaracija tarp Estijos Socialinių reikalų ministerijos, Latvijos Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos
 
Per pastaruosius 50 metų organų transplantacija išplito visame pasaulyje ir tapo naudinga šimtams tūkstančių pacientų. Per pastaruosius du dešimtmečius žmogaus organų panaudojimas transplantacijai padažnėjo. Organų transplantacija šiuo metu yra ekonomiškai efektyviausia paskutinės stadijos inkstų nepakankamumo gydymo priemonė, o paskutinių stadijų kepenų, plaučių ir širdies nepakankamumo gydymui transplantacija yra vienintelis būdas. Organų mainai – tai svarbus būdas padidinti organų skaičių ir užtikrinti geresnę atitikmenį tarp donoro ir recipiento, taigi ir geresnę transplantacijos kokybę. Tai yra ypač svarbu optimaliam pacientų, kuriems reikalinga skubi pagalba ar pediatrijos ligonių gydymui.
Mes, Estijos Socialinių reikalų miniterijos ministras Taavi Roivas, Latvijos Sveikatos apsaugos ministerijos ministrė Ingrida Circene ir Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, sutariame dėl organų transplantacijai mainų tarp mūsų organizacijų galimybės ir svarbos.
1. Estijos, Latvijos, Lietuvos kompetetingos institucijos ar įgaliotosios įstaigos užtikrina šalyje galiojančių teisės aktų laikymąsi, kurie nustato organų donorystės ir transplantacijos veiklą.
2. Organai, kurie nėra tinkami recipientui gali būti pasiūlyti kitoms kompetentingoms institucijoms ar įgaliotosioms įstaigoms.
3. Organų prašymai skubiems pacientams, ypač kuriems yra reikalingos kepenys ir širdis, gali būti keičiamasi tarp kompetentingų institucijų ar įgaliotojų įstaigų.
4. Šioje deklaracijoje dalyviai tarp organų mainų turi garantuoti jų kilmę ir atsekamumą. Jokiu būdu organas negali būti laikomas kaip produktas, prekybos arba prievartos objektu.
5. Nėra jokių mokesčių tarp organizacijų atliekant organų mainus, tačiau organų transportavimo išlaidos turėtų būti taikomos tai šaliai, kurioje  yra atliekama transplantacija.
6. Organų mainai yra atliekami pagal esamus recipiento medicininius kriterijus. Organai naudojami gali būti tik atliekant organų transplantacijas ir jokiems kitiems tikslams.
7. Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos siekia organų mainų metinio balanso.
8. Kiekvienais metais kompetentingos institucijos ar jų įgaliotos įstaigos keičiasi informacija apie rezultatus organų mainų srityje, o esant būtinybei organizuoja atstovų susitikimus rotacijos principu.
9. Siekiant užtikrinti donorinių organų kokybę, susitarimo šalys bendradarbiauja pervežant organus visu turimu žemės ir (arba) oro transportu.
10. Šalis, gaunanti donorinį organą, informuoja šalį, kurį perdavė donorinį organą apie organo panaudojimą ar utilizavimą.
11. Donorinio organo išėmimas gali būti vykdomas šalies-recipientės eksplantuotojų komandos, laikantis organų donoro šalies įstatymų.
 
Taavi R�ivas                                         Ingr+da Circene                              Vytenis Povilas Andriukaitis
Minister of Social Affairs         Minister of Health                     Minister of Health
of Estonia                                                    of Latvia                                     of Lithuania
 
 
 
SAM Ryšių su visuomene skyrius
samrsv@sam.lt, www.sam.lt