AUKŠTO RANGO ES PAREIGŪNŲ SUSITIKIME VILNIUJE – DĖMESYS RYTŲ PARTNERYSTEI
 
                 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
                 PIRMININKAVIMO ES TARYBAI DEPARTAMENTO
KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
 
Vilniuje įvyko neformalus Europos Sąjungos (ES) valstybės ir generalinių sekretorių susitikimas, kurio metu Lietuvos atstovai pakvietė ES šalis sutelkti pastangas įgyvendinant Rytų partnerystės tikslus.
 
トLietuvos pirmininkavimo pusmetis bus itin svarbus visai Rytų partnerystės programai. Lapkritį Vilniuje vyksiančiame Rytų partnerystės šalių vadovų susitikime tikimasi pasirašyti strateginius susitarimus su ES partnerėmis. Šio susitikimo sėkmė priklausys ir nuo glaudaus ES šalių tarpusavio bendradarbiavimoヤ, – kreipdamasis į renginio dalyvius pabrėžė užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas.
 
ES valstybės ir generalinių sekretorių suvažiavime, kuriam pirmininkavo Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Jūratė Raguckienė, taip pat aptarti praktiniai ES šalių ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) bendradarbiavimo klausimai. Susitikime tartasi, kaip efektyviau koordinuoti krizių valdymą, dalintis informacija tarp ES šalių ir institucijų, derinti ES veiksmus trečiosiose šalyse ir vykdyti diplomatų mainų programas. Aukšto rango ES pareigūnams pristatyti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai.
 
EIVT – Europos Sąjungos diplomatinis korpusas, padedantis ES užsienio reikalų politikos vadovei – vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton – vykdyti bendrą užsienio ir saugumo politiką. Šiuo metu EIVT dirba 22 Lietuvos piliečiai.
 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu planuoja daugiau nei 200 susitikimų Lietuvoje ir per 1500 susitikimų Briuselyje bei Liuksemburge. Rytų partnerystės šalių vadovų susitikimas Vilniuje vyks lapkričio 28-29 dienomis.
 
Daugiau informacijos:
Rasa Jakilaitienė, Pirmininkavimo ES Tarybai atstovė spaudai Lietuvoje
Mob. tel. +370 699 13650; tel. (+370 5) 236 2422; el. paštas: rasa.jakilaitiene@urm.lt
 
Andrius Grikienis, Pirmininkavimo ES Tarybai departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas
Mob. tel. +370 699 18453; tel. (+370 5) 259 2255; el. paštas: espirmininkavimas@urm.lt