Auditoriai iš Muitų Sąjungos valstybių užbaigė savaitės vizitą Lietuvoje
Auditoriai iš Muitų Sąjungos valstybių užbaigė savaitės vizitą Lietuvoje
 
Šiandien, gegužės 24 dieną, Rusijos Federacijos, Kazachstano ir Baltarusijos auditorių grupė baigė savaitę trukusį vizitą. Pagrindinis šio vizito tikslas – įvertinti Lietuvoje taikytas priemones likviduojant klasikinio kiaulių maro židinius, bei kaip į Muitų Sąjungos valstybes eksportuojančios įmonės įgyvendina jų keliamus reikalavimus produkcijos saugai ir kokybei užtikrinti. Vizito metu auditoriai apžvelgė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomos valstybinės kontrolės mechanizmus ir metodus, vertino Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų laboratorinių tyrimų atitiktį Rusijos Federacijos ir kitų šalių reikalavimams.
Audito metu ekspertai lankėsi Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Taip pat apsilankė dviejuose kiaulių ūkiuose, 4 mėsos perdirbimo įmonėse ir skerdyklose, gyvulių karantino punkte, pašarų gamybos įmonėje ir specializuotoje šalutinių gyvūninių produktų utilizavimo įmonėje Rietave.
„Baigiamojo posėdžio metu aptarėme vizito metu auditoriams kilusius klausimus ir pateikėme papildomų duomenų, kurių pageidavo ekspertai. Šio vizito išvados ir ataskaita bus pateikti vėliau, apibendrinus ir išanalizavus visą audito metu surinktą informaciją. Tuomet galėsime formuoti savo išvadas ir teikti komentarus”, – po susitikimo sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius.
Direktoriaus teigimu, baigiamojo susitiko metu ekspertai labai gerai įvertino Lietuvoje veikiančią valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės sistemą, laboratorinių tyrimų kokybę ir atliekamus rizikos vertinimus. „Žinoma, kaip ir kiekvieno audito metu, ekspertai įmonėse nustatė nežymių neatitikimų, tačiau tikimės, kad tai neturės didelės įtakos bendroms audito išvadoms”, – pabrėžė J. Milius.
Nuoroda: http://vmvt.lt/lt/naujienos/3104/
 
Cituojant pranešimą prašome nurodyti šaltinį.
 
 
Pagarbiai,
_________________________________
Jurgita Savickaitė
Vyr. specialistė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė spaudai
 
Siesikų g. 19, Vilnius,
el. p. jsavickaite@vet.lt
tel. (8 5) 249 1614
mob. tel. (8 612) 57 988