Atmestas skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimų tarptautinių sankcijų pažeidimų.

Atmestas skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimų tarptautinių sankcijų pažeidimų.

Atmestas skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimų tarptautinių sankcijų pažeidimų.

2019-02-14 11:24 Ikiteisminiai tyrimai ir viešojo intereso gynimas

Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamente atmestas sausio 31 d. gautas skundas, kuriame buvo prašoma panaikinti šių metų sausio 18 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM priimtą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimų tarptautinių sankcijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, pažeidimų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nutarimas buvo priimtas išsamiai išnagrinėjus kelių LR Seimo narių pareiškimą bei jo nagrinėjimo metu iš Užsienio reikalų ministerijos bei Muitinės departamento gautus papildomus duomenis, apie Lietuvoje veikiančias bendroves, įvežančias į mūsų šalį Rusijos Federacijoje pagamintas trąšas ir bevandenį amoniaką.

Išanalizavus gautą medžiagą ir  kitus duomenis nustatyta, kad pirkimo sandoriai buvo sudaryti su Jungtinių Arabų Emyratų ir Latvijos Respublikos įmonėmis, nors prekių siuntėjas buvo Rusijos Federacijos gamykla. Remiantis viešai prieinamais duomenimis apie juridinius ir fizinius asmenis, kuriems Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų sprendimų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų pagrindu yra taikomos sankcijos, konstatuota, kad  ūkio sbjektams, dalyvavusiems trąšų pardavimo sandoriuose, jos nebuvo taikomos.

Atsižvelgdama į šiuos argumentus, FNTT priėmė sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi nebuvo padaryta nusikalstama veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 123 1 str. (Tarptautinių sankcijų pažeidimas).

Išnagrinėjus gautą skundą dėl šio nutarimo, prokuroras nutarimą įvertino kaip yra pagrįstą ir teisėtą.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>