Apklausa: mažiausia verslo problema – finansavimo šaltiniai, didžiausias rūpestis – mokesčiai ir gamybos sąnaudos
 
Verslas svarbiausia ateities problema įvardija galimą mokesčių naštos ir gamybos sąnaudų padidėjimą, o finansavimo šaltinių prieinamumą nurodo tarp mažiausią rūpestį keliančių veiksnių. Tokius rezultatus atskleidė Lietuvos banko užsakymu atlikta nefinansinių įmonių apklausa.
トApklaustų įmonių finansiniai rodikliai gerėjo, tačiau dauguma jų finansinius poreikius vis dar tenkina vien vidiniais ištekliais, nors beveik pusė respondentų jaučia poreikį skolintis iš kredito įstaigų”, – sako Antanas Bumblauskis, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnysis ekonomistas.
Anot jo, 2013 m. pirmąjį pusmetį verslo plėtrą planuoja daugiau nei trečdalis apklaustų įmonių. Apklausoje dalyvavusios įmonės tikisi, kad šiuo laikotarpiu joms bus lengviau pritraukti klientų ar išorinių finansavimo šaltinių. Aktyviausiai skolintis planuoja pramonės ir statybos įmonės.
Viešojoje erdvėje tebesitęsiant diskusijoms dėl mokesčių reformos, verslas svarbiausia ateities problema įvardijo galimą mokesčių naštos padidėjimą. Tarp didžiausių sunkumų, su kuriais apklaustos įmonės susidurs 2013 m. pirmąjį pusmetį, jos nurodė didėsiančias gamybos sąnaudas ir išaugsiančią konkurenciją.
Tarp mažiausią įtaką verslui turinčių sunkumų apklausos dalyviai minėjo finansavimo šaltinių pritraukimą, klientų trūkumą ir kai kurių kredito įstaigų veiklos sustabdymą.
Du trečdaliai besiskolinančių įmonių mano, kad skolinimosi sąlygos nesikeitė, tačiau nurodžiusių, kad skolinimosi sąlygos sušvelnėjo, buvo daugiau nei teigusių, kad jos griežtėjo. Įmonių nuomone, didžiausią įtaką skolinimosi sąlygų sušvelnėjimui turėjo sumažėjęs paskolos ir įkeičiamo turto santykis. 2012 m. antrąjį pusmetį 81,4 % respondentų iš bankų gavo tokią paskolos sumą, kokios prašė, 7,2 % – mažesnę, o 11,3 % respondentų prašymai buvo atmesti.
Nefinansinių įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo atliekamos du kartus per metus norint įvertinti nefinansinių įmonių paklausą finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito ir kitų finansų įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą, taip pat gauti informacijos apie nefinansinių įmonių finansinės būklės ir veiklos pokyčius. Nefinansinės įmonės apklaustos 2013 m. kovo mėn., atsakymai gauti iš 500 Lietuvoje veikiančių nefinansinių įmonių.
Išsami nefinansinių įmonių apklausos apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje.
 
Viešųjų ryšių skyrius