APGYVENDINIMO ĮSTAIGŲ STATISTIKA
 
Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2012 m. ketvirčiu, šalies apgyvendinimo įstaigos sulaukė 5,6 procento daugiau svečių
 
Pirmąjį 2013 m. ketvirtį šalies apgyvenᆲdiᆲniᆲmo įstaigose apgyvendintų svečių skaičius, palyginti su 2012 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo 5,6 procento ir sudarė 344,9 tūkst., remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Turistų iš Europos Sąjunᆲgos (ES) šalių apsistojo 78,2 tūkst., arba 6,5 procento mažiau, iš ne ES šalių – 102,4 tūkst., arba 18,8 procento daugiau, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Šalies gyventojų, apsistojusių apgyvendinimo įstaigose, skaičius išaugo 4,7 procento ir sudarė 164,3 tūkst.
Daugiausia svečių atvyko iš Rusijos – 51,5 tūkst. (2012 m. I ketv. – 44,1 tūkst.), Baltarusijos – 30,4 tūkst. (2012 m. I ketv. – 21,7 tūkst.), Lenkijos – 16 tūkst. (2012 m. I ketv. – 16,2 tūkst.), Latvijos – 14,2 tūkst. (2012 m. I ketv. – 12,9 tūkst.), Vokietijos – 11,6 tūkst. (2012 m. I ketv. – 11,1 tūkst.), Estijos – 5,9 tūkst. (2012 m. I ketv. – 6,7 tūkst.), Jungtinės Karalystės – 6,5 tūkst. (2012 m. I ketv. – 5,9 tūkst.), Norvegijos – 5 tūkst. (2012 m. I ketv. – 4,1 tūkst.). Didžioji dalis užsieniečių rinkosi nakvynę Vilniuje – 59,4 procento.
Beveik trečdalis svečių (28 proc.) apsistojo kurortinių miestų apgyvendinimo įstaigose: Druskininkuose – 62,6 tūkst. turistų, arba 0,7 procento daugiau nei pirmąjį 2012 m. ketvirtį, Palangoje – 24,6 tūkst., arba 18 procentų daugiau, Birštone – 7,3 tūkst., arba 10,8 procento daugiau, Neringoje – 2,1 tūkst., arba 24,1 procento daugiau.
 
1 lentelė. Apgyvendinimo įstaigose apgyvendinta turistų
 
                 Apgyvendinta turistų 2013 m. I ketv., tūkst.    Palyginti su 2012 m. I ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.
                 iš viso        Lietuvos gyventojų      užsienieᆲčių                iš viso        Lietuvos gyventojų                 užsienieᆲčių
Visos apgyvendinimo įstaigos       344,9         164,3         180,6         5,6             4,7             6,3
viešbučiai ir moteliai    294,5         131,9         162,6         5,1             6,5             3,9
poilsio namai (nameliai)                 4,4             4,3             0,2             -6,3           -9,1           3,9 k.
sanatorijos ir reabilitacijos centrai  25,3           16,9           8,4             6,3             -4,4           37,1
 
1 pav. 2013 m. I ketvirtį apgyvendiniᆲmo įstaigose apgyvendinti užsieniečiai pagal šalis         2 pav. Svečių pasiskirstymas apgyvendinimo įstaigose pagal apskritis 2013 m. I ketvirtį
 
 
 
Pirmąjį šių metų ketvirtį viešbučiuose ir moteliuose apsistojo 294,5 tūkst. turistų
 
Pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, viešbučiuose ir moteliuose apgyvendinta 5,1 proᆲcento daugiau turistų, iš jų užsieniečių – 3,9 procento daugiau. Viešbučiuose ir moteliuose buvo 13 tūkst. numerių (2012 m. I ketv. – 12,5 tūkst.), o vietų juose – 26,6 tūkst. (2012 m. I ketv. – 25,7 tūkst.). Viešbučių ir motelių numerių užimtumas sudarė 34,8 procento (2012 m. I ketv. – 34,4 proc.), o vietų užimtumas – 26,2 procento (2012 m. I ketv. – 25,9 proc.).
Vilniaus miesto viešbučiai ir moteliai priėmė 130,4 tūkst. turistų, arba 3,3 procento daugiau nei pirmąjį 2012 m. ketvirtį, iš jų užsieniečių – 100,9 tūkst., arba 3,3 proᆲᆲcento daugiau. Pirmąjį šių metų ketvirtį Vilniaus viešbučių ir motelių numerių užimtumas sudarė 45,1 proᆲcento (2012 m. I ketv. – 44,5 proc.), o vietų užimtumas – 33 procentus (2012 m. I ketv. – 32,7 proc.).
 
3 pav. Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas
 
Sąvokos
 
Apgyvendinimo įstaiga – vietinis veiklos rūšies vienetas, teikiantis trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas už mokestį ir sudarantis sąlygas tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.
Apgyvendintų turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, kurie bent vienai nakvynei apsistoja apgyvendinimo įstaigoje.
 
Antrojo 2013 m. ketvirčio apgyvendinimo įstaigų statistikos rodiklius skelbsime šių metų rugpjūčio 23 d.
 
 
 
 
 
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja                                                                                                    Aldona Gibaitė-Kudžmienė
 
 
 
 
 
Pasiteirauti: Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt
 
 
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
 
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.