Apdovanojimai Kauno miesto dienos proga
 
K A U N O   M I E S T O   S A V I V A L D Y B Ė S
TARYBOS SEKRETORIATAS
Tel.  42 45 70, faksas 42 27 02
PRANEŠIMAS SPAUDAI
 
                                                                                                       2013-05-17
Kaunas
 
Gegužės 20 dieną, 16 val., Kauno miesto dienos proga meras Andrius Kupčinskas miesto Rotušėje Santakos garbės ženklais apdovanos šiuos asmenis:
 
Saulių Bagaliūną, Kauno valstybinio lėlių teatro aktorių, – 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu;
Gintarą Česonį, fotomenininką, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininką, –  3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu;
Mindaugą Kavaliauską, fotomenininką, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus narį, –  3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu;
Stanislovą Sajauską, profesorių, habilituotą daktarą, Lietuvos numizmatikos ir valstybinės heraldikos puoselėtoją, – 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu;
Aleksą Stanislovaitį, profesorių, sporto mokslininką, – 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu.