AMBASADORIUS VOKIETIJOJE IR TIŪRINGIJOS ŽEMĖS PREMJERĖ APTARĖ DVIŠALĮ BENDRADARBIAVIMĄ IR LIETUVOS PIRMININKAVIMĄ ES
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
                 INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
 
J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. (+370 5) 236 2451, 236 2445; el. p. media@urm.lt
 
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
                
2013-05-22
 
AMBASADORIUS VOKIETIJOJE IR TIŪRINGIJOS ŽEMĖS PREMJERĖ APTARĖ DVIŠALĮ BENDRADARBIAVIMĄ IR LIETUVOS PIRMININKAVIMĄ ES
 
 
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis gegužės 22 dieną lankėsi Erfurte, kur su Tiūringijos žemės vadovybe aptarė artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, Lietuvos ir šios vidurio Vokietijos žemės bendradarbiavimą, parlamentų ir savivaldybių partnerystės plėtrą.
 
Ambasadorius susitiko su Tiūringijos ministre pirmininke Christine Lieberknecht, žemės parlamento landtago pirmininke Birgit Diezel ir Tiūringijos sostinės Erfurto miesto meru Andreasu Bauseweinu.
 
Per pokalbį su Tiūringijos premjere sutarta Erfurte organizuoti dvišalį ekspertų susitikimą, kur būtų aptarta Vokietijos patirtis sprendžiant žemės ūkio paskirties žemės pardavimo klausimus, siekiant racionalesnio dirbamosios žemės naudojimo ir užkertant kelią spekuliacinio pobūdžio sandoriams.
 
Tiūringijos žemės vadovybė taip pat pasiūlė organizuoti konsultacijas atsinaujinančios energetikos, ypač biodujų katilinių plėtros, klausimais. Šioje srityje Tiūringija turi sukaupusi didelę patirtį.
 
Lietuva su šia Vidurio Vokietijos žeme palaiko itin glaudžius ryšius. Žemės landtage veikia draugystės su Lietuva grupė, 1997 m. buvo pasirašytas Lietuvos Seimo ir Tiūringijos landtago susitarimas. Vilnius ir Erfurtas yra susigiminiavę miestai. Erfurtas taip pat buvo pirmasis Vokietijos miestas, su kuriuo Lietuvos sostinė dar 1972 m. pasirašė partnerystės susitarimą.
 
 
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2458