Alytuje pagerbtas prieš penkmetį žuvęs srž. Arūnas Jarmalavičius
 
 
Pranešimas žiniasklaidai
                                                                                                                                                                                                               KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Vilnius, 2013 05 22                                                                                                                  Viešųjų ryšių departamentas
                                                                                                                                                                                                               www.kam.lt
                                                                                                                                                                                                               Tel. (8 5) 2735517
                                                                                                                                                                                                               El. paštas vis@kam.lt
                                                                                                                                                                                                               www.facebook.com/LRKAM
 
 
 
Alytuje pagerbtas prieš penkmetį žuvęs srž. Arūnas Jarmalavičius
 
Gegužės 22 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajame pėstininkų batalione Alytuje buvo pagerbtas prieš penkerius metus Afganistane žuvusio Lietuvos kariuomenės seržanto Arūno Jarmalavičiaus atminimas.
 
Prisimindami Arūną, pagerbti garbingai kovoje kritusio kario atvyko krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika, Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas, buvęs kariuomenės vadas atsargos generolas leitenantas Valdas Tutkus, šeimos nariai, artimieji, kariai ir vadai iš Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono.
 
Už seržantą ir jo artimuosius buvo aukojamos Šventos Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po Šv. Mišių skambėjo Alytaus muzikos mokyklos moksleivių kanklėmis atliekami kūriniai, fortepijono melodijos, skaitomos eilės, trumpai prisiminta Arūno gyvenimo istorija. Vėliau buvo nešamos gėlės prie kario kapo. Stovint prie srž. A. Jarmalavičiaus kapo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasakojo, kaip dar prisimenąs išlydint Arūną į tarptautinę misiją Afganistane, tvirtą kario rankos paspaudimą. „Tarnyba kariuomenėje kartais pareikalauja aukų, tam, kad Lietuvoje kiti galėtumėme gyventi saugiai su savo šeimomis. Mes negalime jo prikelti, grąžinti šeimai ir tarnybai, bet galime išsaugoti jo atminimą. Linkėčiau, kad Arūno atminimas, jo aukai Tėvynei, visada mus vienytų”, – sakė ministras J. Olekas.
 
34 metų seržantas A. Jarmalavičius žuvo 2008 m. gegužės 22 d. per Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklos užpuolimą ir apšaudymą. Kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono karys tuo metu tarnavo septintojoje Goro provincijos atkūrimo grupės pamainoje, ėjo Štabo kuopos pėstininkų apsaugos būrio kulkosvaidininko pareigas.
 
2008 metų gruodį prisimenant kritusį kovos draugą ir siekiant įamžinti jo atminimą, Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kareivinėms Alytuje buvo suteiktas srž. A.Jarmalavičiaus vardas ir atidengta memorialinė lenta.
 
2010 m. kovą srž. A. Jarmalavičiui atminti Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje Čagčarane atidengta memorialinė lenta.
 
Nuo 2011 m. Alytaus sporto ir rekreacijos centre vyksta srž. A. Jarmalavičiui atminti skirtas dziudo turnyras.
 
Po mirties srž. A. Jarmalavičius Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už narsą ir pasiaukojimą atliekant Lietuvos ir NATO užduotis Afganistane apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi ir krašto apsaugos sistemos medaliu „Už tarptautines operacijas”.
 
Nuotr. aut. – Gaiva Veniukevičienė