Administracinė byla dėl statybų Palangoje baigta taikos sutartimi
2013-05-17

 
Šią savaitę Klaipėdos apygardos administracinis teismas priėmė nutartį, kuria patvirtino administracinės bylos proceso šalių sudarytą taikos sutartį. Ji pasirašyta tarp pareiškėjo – viešąjį interesą gynusio Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, atsakovų – Palangos miesto savivaldybės tarybos ir jos administracijos bei kelių trečiųjų asmenų, tarp kurių – ir Kultūros paveldo departamentas bei UAB „Pinus Proprius“.
 
Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, į teismą kreipėsi prašydamas panaikinti kai kuriuos Palangos m. savivaldybės tarybos priimtus administracinius aktus, susijusius su žemės sklypo Palangoje, S. Nėries g. 44., detaliuoju planu bei leidimų statybai šioje vietoje išdavimu.
 
Proceso šalys, sudarydamos taikos sutartį, siekė bylą užbaigti greitai ir taikiai,  išvengiant ilgo ir brangaus bylinėjimosi proceso bei siekiant prisidėti prie investicijų Palangos mieste plėtros. 
 
Sudarydamos taikos sutartį, šalys įsipareigojo laikytis konkrečių sutartyje numatytų sąlygų, pvz., bendrovė statybos darbus minėtame sklype galės tęsti, tik gavusi visų atsakingų institucijų pritarimą pakoreguotam, jos pačios lėšomis parengtam statybos darbų projektui, kuris privalo nepažeisti Palangos miesto bendrojo plano, paveldosaugos ir kitų kurorto teritorijoje vykdomoms statyboms keliamų reikalavimų ir pan.
 
„Taikos sutartis sudaryta su išlyga, jog byla dalyje dėl Palangos specialiojo paminklosauginio plano negaliojimo ginčo teritorijoje bus tęsiama. Šioje išskirtoje byloje sieksime įrodyti, kad Palangos savivaldybės taryba pasirinko neteisėtą būdą spręsti susidariusią problemą – selektyviai atrinko teritoriją ir nusprendė, kad prieš tai su visomis suinteresuotomis institucijomis suderintas planas negalioja tam tikroje teritorijoje. Manome, kad toks sprendimas prieštarauja pagrindiniams teisėtumo principams“, –  pakomentavo Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras Giedrius Danėlius.
 
Administracinę bylą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo panaikinimo teisme numatyta nagrinėti rugpjūčio pabaigoje.
 
 
 

Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausioji specialistė (komunikacijai)
Palmira Martinkienė, tel.: (8 46) 31 07 84 , 8 614 58739 
 
 
Cituodami pranešimus nurodykite informacijos šaltinį