AB “Vilkyškių pieninė”
 
Paskelbta: 2013-05-17 09:37:58 CEST

AB “Vilkyškių pieninė”
Kita informacija
AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius
 

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:
2013 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2013 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2013 m. rugpjūčio 30 d. – tarpinė konsoliduota 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2013 m. lapkričio 29 d. – tarpinė konsoliduota 9 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2014 m. vasario 28 d. – tarpinė konsoliduota 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2014 m. vasario 28 d. – preliminarūs neaudituoti 2013 m. veiklos rezultatai;
2014 m. balandžio 4 d. – audituoti 2013 m. veiklos rezultatai.
 
 
         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 102
Šią informaciją atsiuntė GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company