AB “Rokiškio sūris”
 
Paskelbta: 2013-05-16 15:28:03 CEST

AB “Rokiškio sūris”
Pranešimas apie esminį įvykį
2012 m. dividendų mokėjimo tvarka
 

AB “Rokiškio sūris”, Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2013-05-16 15:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — 2013 m. balandžio 26 dieną įvykusiame AB ”Rokiškio sūris” eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta akcininkams paskirti 0,10 Lt  dividendų (neatskaičius mokesčių) už vieną AB ”Rokiškio sūris” 1 lito nominalios vertės akciją. 
Dividendus gaus tie akcininkai, kurie turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje (t.y. 2013 m. gegužės 13 d.)  buvo AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.
Dividendai bus mokami nuo 2013 m. gegužės 20 d.
Dividendai bus mokami tokia tvarka:
Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) perves atitinkamos finansinės įmonės ar jų padaliniai į akcininko nurodytą sąskaitą.
Kitiems akcininkams dividendus išmokės bendrovė savo įmonės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis, arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis) arba elektroniniu paštu grazina.jankauskiene@rokiskio.com 
Dividendų apmokestinimo tvarka:
Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą. 
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). 
Bendrovės įgalioti asmenys, galintys teikti papildomą informaciją:
Gražina Jankauskienė, tel. 8 458 55243.
 
Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
+370 458 55200
Šią informaciją atsiuntė GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company