AB “Lietuvos jūrų laivininkystė”
 
Paskelbta: 2013-05-16 15:35:48 CEST

AB “Lietuvos jūrų laivininkystė”
Tarpinė informacija
AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” veiklos rezultatas ir 2013m. trijų mėnesių tarpinė informacija
 

Klaipėda, Lietuva, 2013-05-16 15:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —  
2013 m. 3 mėnesių veiklos rezultatai
2013 m. gegužės 15d. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (toliau LJL) valdyba patvirtino auditorių netikrintas LJL tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 dieną.
2013 m. sausio – kovo pajamos buvo 25,6 mln. litų (7,4 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pirmųjų trijų mėnesių pajamomis – 18,1 mln. litų (5,2 mln. eurų), padidėjo 41 procento.
2013 m. sausio – kovo EBITDA buvo 1,9 mln. litų (0,6 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA – 1,6  mln. litų (0,5 mln. eurų), padidėjo 19 procento.
2013 m. sausio – kovo laikotarpio nuostolis buvo 5,2 mln. litų (1,5 mln. eurų), kurio 2,4 mln. litų (0,7 mln. eurų) sudarė neigiama valiutinė įtaka. 2012 m. pirmų trijų mėnesių nuostolis  – 1,0 mln. litų (0,3 mln. eurų).
LJL ilgalaikės investicijos (laivų kapitaliniai remontai) per pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė 3,0 mln. litų (0,9 mln. eurų) ir, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, buvo 2,9 mln. litų didesnės (0,9 mln. eurų).
 
Pridedama:
LJL  finansinių ataskaitų rinkinys už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 dieną.
 
 Arvydas Stropus 
Vyriausiasis buhalteris
Tel.: (8 46) 393126                                                                                          
Priedai:
Atsaking. asmenu. patv. ir 2013-03-31 fin.ataskaitos.pdf
 
Šią informaciją atsiuntė GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company