2014 m. paskelbti Teatrų metais
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
2014 m. paskelbti Teatrų metais
 
Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė pritarė nutarimą “Dėl 2014 metų paskelbimo Teatrų metais” (projektas Nr. XIIP-238(2). Tokiam sprendimui pritarė 74, susilaikė 1 Seimo narys.
Nutarimu Seimas, įvertindamas teatro vaidmenį ugdant kultūrinį sąmoningumą, akcentuodamas Lietuvos teatro meninės kūrybos plėtrą, pabrėždamas kultūros prieinamumo didinimą bei visuomenės kūrybiškumo skatinimą, paskelbė 2014 metus Teatrų metais.
Priimtu teisės aktu Vyriausybei pasiūlyta sudaryti Teatrų metų komisiją, kuri iki 2013 m. rugsėjo 1 d. parengtų ir patvirtintų Teatrų metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti; 2014 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Teatrų metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)