2013 M. KOVO MĖN. EKSPORTUOTŲ IR IMPORTUOTŲ PREKIŲ KAINŲ POKYČIAI
 
2013 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., eksportuotų prekių kainos sumažėjo 0,2 procento, importuotų – 0,7 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendrajam eksportuotų prekių kainų pokyčiui didžiausią įtaką padarė 3,8 procento sumažėjusios rafinuotų naftos produktų ir 4,4 procento padidėjusios žemės ūkio produktų, 4,3 – variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, 1,7 procento – chemikalų ir chemijos pramonės gaminių kainos. Bendrajam importuotų prekių kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo
4,2 procento sumažėjusios žalios naftos, 1 procentu – variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ir 1,6 procento padidėjusios žemės ūkio produktų kainos (žr. 2 lentelę).
 
1 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu
Procentai
 
 
 
Per mėnesį iš eksportuotų prekių labiausiai sumažėjo augalinio aliejaus ir augalinių bei gyvūnų riebalų ir taukų kainos – 7,3 procento, elektros – 5,9 procento, o padidėjo variklinių transporto priemonių – 6,1 procento, žemės ūkio daugiamečių ir vienmečių augalų – atitinkamai 5 ir 4,6 procento – kainos. Iš importuotų prekių labiausiai atpigo optiniai prietaisai ir fotografijos įranga – 6,2 procento, metalo formavimo įranga ir staklės – 4,4, plataus vartojimo elektroninė įranga – 2,9 procento, o pabrango pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai –
6,5 procento, akmuo, smėlis ir molis – 5,5, pesticidai ir kitos agrocheminės medžiagos – 3,9 procento.
Per metus (2013 m. kovo mėn., palyginti su 2012 m. kovo mėn.) eksportuotų prekių kainos sumažėjo 1,1, importuotų – 2,7 procento. Iš eksportuotų prekių daugiausia atpigo perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės – 25,1 procento, gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai – 12,7, rafinuoti naftos produktai –
9,2 procento, o pabrango žemės ūkio daugiamečiai augalai – 28,6 procento, augalinis aliejus ir augaliniai bei gyvūnų riebalai ir taukai – 22,2, variklinės transporto priemonės – 20,4 procento. Iš importuotų prekių daugiausia atpigo žalia nafta – 12,8 procento, variklinių transporto priemonių kėbulai, priekabos ir puspriekabės – 10 procentų, optiniai prietaisai ir fotografijos įranga – 7 procentais, o pabrango žuvys ir kiti žuvininkystės produktai –
17,8 procento, akmuo, smėlis ir molis – 9,8, augalinis aliejus ir augaliniai bei gyvūnų riebalai ir taukai – 8,1,
gėrimai – 7,1 procento.
 
 
 
2 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu
 
 
1 lentelė. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai 2013 m. kovo mėn.
Procentais
CPA 20081
sekcijų
kodai         Produktai pagal veiklos rūšį           Eksportuotų ir importuotų prekių lyginamieji
svoriai       Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-)
2013 m. kovo mėn., palyginti su
                                                    2013 m.
vasario mėn.                2012 m.
                                                                     gruodžio mėn.             kovo mėn.
                 Eksportuotos prekės   100,0         -0,2           1,2             -1,1
A               Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai      7,8             4,2             8,6                 4,4
B-E           Pramonės produktai    91,8           -0,5           0,6             -1,6
B               Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai    0,5             0,0             4,0             -2,0
C               Pagaminti produktai     88,8           -0,6           0,6             -1,7
D               Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas      0,5             -5,9           -17,4                 -1,6
E               Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos   2,0                 5,0             4,2             0,3
J                Informacijos ir ryšių paslaugos      0,4             2,1             …              …
                 Importuotos prekės     100,0         -0,7           0,0             -2,7
A               Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai      5,1             1,9             2,3                 4,2
B-E           Pramonės produktai    94,7           -0,9           -0,2           -3,1
B               Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai    29,1           -2,9           -0,9           -10,1
C               Pagaminti produktai     63,7           0,0             0,0             0,6
D               Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas      1,3             1,8             -2,6                 -0,5
E               Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos   0,6                 -0,4           -2,9           -1,8
J                Informacijos ir ryšių paslaugos      0,2             -2,2           0,2             -0,8
… – nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo.
__________________________________________   ᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲᆲ
1 Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2008) (angl. Classification of Products by Activity (CPA 2008).
2 lentelė. Didžiausia įtaka bendrajam eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiui per mėnesį
(2013 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn.) pagal veiklos rūšių produktus
Procentiniais punktais
CPA 2008 skyrių kodai                 Produktai pagal veiklos rūšį           Įtaka          CPA 2008 skyrių kodai         Produktai pagal veiklos rūšį           Įtaka
Eksportuotos prekės
01              Žemės ūkio produktai  +0,341       19              Rafinuoti naftos produktai             -0,902
29              Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės                +0,244       23                 Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai  -0,041
20              Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai       +0,166       10              Maisto produktai                 -0,040
38              Atliekų surinkimo, apdorojimo ir šaliniᆲmo, medžiagų atgavimo produktai           +0,098                 35              Elektra       -0,028
22              Guminiai ir plastikiniai gaminiai      +0,036       14              Drabužiai   -0,027
Importuotos prekės
01              Žemės ūkio produktai  +0,076       06              Žalia nafta ir gamtinės dujos          -0,874
28              Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga       +0,052       29              Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės              -0,071
19              Rafinuoti naftos produktai             +0,034       26              Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai           -0,026
08              Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai                +0,028       20                 Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai       -0,014
10              Maisto produktai         +0,027       24              Pagrindiniai metalai      -0,013
 
Įtaka bendrajam eksportuotų ar importuotų prekių kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produktų kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, kokia yra tam tikros veiklos rūšies produktų lyginamoji dalis bendroje eksportuotų ar importuotų prekių apimtyje.
 
Pranešimas spaudai apie 2013 m. balandžio mėn. eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčius bus skelbiamas 2013 m. birželio 25 d.
 
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                               Aldona Gibaitė-Kudžmienė
 
 
 
Pasiteirauti: Kazė Bingelienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4742
El. p. kaze.bingeliene@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
 
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.