2013 m. gegužės 28 d. (antradienio) plenarinio posėdžio darbotvarkė
 
Seimo patvirtinta 2013-05-23*
 
Lietuvos Respublikos Seimo
1 –  1. Seimo 2013 m. gegužės 28 d. (antradienio) plenarinio posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 10.00 – 10.10 
1 –  2. XIIP-405
(2)ES Finansinių priemonių rinkų įstatymo 70, 71, 81, 93 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Rimantas Šadžius (ministras) pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)
10.10 – 10.15
priėmimas registracijos data – 2-2013-05-16
TD -2-2013-05-22
svarstymo data –
2-2013-05-21
1 –  3. XIIP-456
(2) Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Rimantas Sinkevičius (ministras) pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)
10.15 – 10.20
priėmimas registracijos data – 2-2013-05-20
TD -2-2013-05-22
svarstymo data –
2-2013-05-21
1 –  4. XIP-3407
(2) Audito įstatymo 21, 22 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjai – Seimo nariai  pranešėja – Jolita Vaickienė (ADK)
10.20 – 10.25
priėmimas registracijos data – 2-2013-05-16
TD -2-2013-05-27
svarstymo data –
2-2013-05-21
1 –  5. XIP-4775
(2) Audito įstatymo 36 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėja – Loreta Graužinienė (ADK) pranešėja – Loreta Graužinienė (ADK)
10.25 – 10.35
priėmimas registracijos data-
2-2012-09-26
TD-2-2012-10-09
priėmimas-
2-2012-10-16-pertrauka
1 –  6. XIP-3786
(2) Vadovybės apsaugos įstatymo 2, 14, 16, 17, 19, 22, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 191 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas – LRV / vidaus reikalų  ministras pranešėjai – Artūras Paulauskas (NSGK)
10.35 – 10.45
priėmimas registracijos data – 2-2013-05-20
TD -2-2013-05-23
svarstymo data –
2-2013-05-21
1 –  7. XIIP-535
(2)
2-sujungti XIIP-535, XIIP-537 Seimo statuto トDėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 11 ir 151 straipsnių pakeitimo” projektas
teikėjai – Seimo nariai pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)
10.45 – 11.00
priėmimas  registracijos data – 2-2013-05-22
TD -2-2013-05-24
svarstymo data –
2-2013-05-23
1 –  8. XIIP-385
(2) Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ Dailis Alfonsas Barakauskas (ministras) pranešėjas – Povilas Urbšys (VVSK)
11.00 – 11.05
svarstymas pateikimo data -2013-05-07
VVSK-2-2013-05-23
1 –  9. XIIP-426
(2) Seimo nutarimo トDėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo” projektas
teikėjas – Virginija Baltraitienė /18 SN pranešėjas- Domas Petrulis (VVSK)
11.05 – 11.15
svarstymas svarstymo data -2013-05-21- paskirti kitą pagr.k-tą-VVSK
VVSK-2-2013-05-23
1 – 10. J. E. Estijos Respublikos Prezidento Tomo Hendriko Ilveso kalba 11.15 – 11.30 
1 – 11. XIP-3408
(2)ES
2-sujungti XIP-3408, XIIP-227, XIIP-228 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas – LRV / susisiekimo ministras pranešėjas –  Julius Sabatauskas (TTK)
11.30 – 11.50
svarstymo tęsinys
 svarstymo data –
2-2013-05-23-pertrauka
% % %
1 – 12. XIIP-483
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – Viktor Uspaskich 12.10 – 12.50
svarstymo tęsinys ir  priėmimas
(taikoma ypatingos skubos tvarka) svarstymo data-
2013-05-09-pertrauka
VYRN-2013-05-23
1 – 13a. XIP-2981
(2) Profesinių sąjungų įstatymo preambulės, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 straipsnių ir IV skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ socialinės apsaugos ir darbo ministras pranešėjai – Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Vilija Aleknaitė-Abramikienė (TTK), Milda Petrauskienė (VVSK)
12.50 – 13.10
svarstymas pateikimo data -2013-03-26
SRDK –
2-2003-05-22
1 – 13b. XIP-2982
(2) Civilinio kodekso 2.38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Vilija Aleknaitė-Abramikienė (TTK), Rimantas Jonas Dagys (SRDK)
svarstymas pateikimo data -2013-03-26
TTK – 2-2013-04-25
1 – 14. Lietuvos banko pranešimas apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą pranešėjas – Vitas Vasiliauskas (Lietuvos banko valdybos pirmininkas)
13.10 – 13.30 
1 – 15a. XIIP-267
(2) Vidaus tarnybos statuto 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Dailis Alfonsas Barakauskas (ministras) pranešėjai – Stasys Šedbaras (TTK), Artūras Paulauskas (NSGK), Milda Petrauskienė (VVSK), Rimantas Jonas Dagys (SRDK)
13.30 – 13.50
svarstymas pateikimo data-
2013-03-19
TTK-2-2013-05-16
1 – 15b. XIIP-268
(2) Valstybės tarnybos įstatymo 31 ir 4 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas pranešėjai – Milda Petrauskienė (VVSK), Julius Sabatauskas (TTK),
Rimantas Jonas Dagys (SRDK)
svarstymas pateikimo data-
2013-03-19
VVSK-2-2013-04-11
1 – 16. Seimo narių pareiškimai 13.50 – 14.00 
Rezerviniai klausimai:
r –  1. XIIP-608 Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo トDėl Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos sudarymo” 2 straipsnio pakeitimo projektas pranešėjas – Vytautas Gapšys
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
 registracijos data – 2013-05-23
TD – 2013-05-24
r –  2. XIIP-604
Seimo nutarimo トDėl  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos įvykdymo 2011 metų ataskaitos” projektas pranešėja – Jolita Vaickienė (ADK)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – ADK
papildomas – Energetikos k-a
siūloma svarstyti 2013-06-13 registracijos data-2013-05-22
TD-2013-05-23
r –  3. XIIP-388
Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Eduardas Šablinskas (Bronius Pauža)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRK
papildomas – BFK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje registracijos data – 2013-03-21
TD – 2013-04-02
ETD – 2013-04-11
r –  4. XIIP-539
Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas pranešėjas – Algimantas Dumbrava
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRK
papildomas – BFK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje registracijos data – 2013-05-07
TD – 2013-05-15
Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)
r –  5a. XIIP-594
Maisto įstatymo 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas pranešėjas – Dangutė Mikutienė (R.Paliukas, D.Ulickas, P.Čimbaras, V.Bukauskas ir kt.)/ 47 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRK
papildomas – KRK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje registracijos data – 2013-05-23
TD –
r –  5b. XIIP-595
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Dangutė Mikutienė (R.Paliukas, D.Ulickas, P.Čimbaras, V.Bukauskas irkt.)/ 47 SN
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRK
papildomas – KRK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje registracijos data – 2013-05-23
TD –
r –  6. Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos Dėl Bausmių vykdymo kodekso 157 ir 158 straipsnių papildymo projektas pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticjų komisija) Peticjų komisija-
2013-05-15-
atmesti
r –  7. Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos Dėl Baudžiamojo kodekso 250 straipsnio papildymo projektas
 pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticjų komisija) Peticjų komisija-
2013-05-15-
atmesti
r –  8. Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos Dėl Tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio 5 ir 6 dalių papildymo projektas
 pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticjų komisija) Peticjų komisija-
2013-05-15-
atmesti
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKO
PIRMASIS PAVADUOTOJAS 
 
 

Vytautas GAPŠYS