2013 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
 
 
Seimo patvirtinta 2013-05-09
Seniūnų sueigoje patikslinta
2013-05-14**
 
 
 
Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
1 –  1.       Seimo 2013 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas                10.00 – 10.10          
1 –  2a.      XIIP-111
(3)            Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Linas Antanas Linkevičius (ministras)             pranešėjas – Benediktas Juodka (URK)
10.10 – 10.20
priėmimas                 registracijos data-
3-203-04-25
TD-3-2013-05-06
svarstymo data-
2-2013-04-23
1 –  2b.     XIIP-112
(2)            Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas             pranešėja – Loreta Graužinienė (ADK)
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-04-16
TD-2-2013-05-06
svarstymo data-
2-2013-04-23
1 –  3a.      XIIP-368
(2)            Mažųjų bendrijų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61, 311 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ Algimanta Pabedinskienė (ministrė) pranešėjas – Kęstutis Daukšys (EK)
10.20 – 10.30
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-04-17
TD-2-2013-05-07
svarstymo data-
2-2013-04-23
1 –  3b.     XIIP-369
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1722 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-05-08
TD-2-
svarstymo data-
2-2013-05-09
1 –  4a.      XIP-4682 (2)ES       Reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / ūkio ministras pranešėjas – Remigijus Žemaitaitis (EK)
10.30 – 10.45
priėmimas
                 registracijos data-
2-2013-04-26
TD-2-2013-05-15
svarstymo data-
2-2013-05-09
1 –  4b.     XIP-4683
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 18914, 2141, 224, 239, 2411 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)
priėmimas
                 registracijos data-
2-2013-05-08
TD-2-2013-05-15
svarstymo data-
2-2013-05-09
1 –  4c.      XIP-4684
(2)            Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Remigijus Žemaitaitis (EK)
priėmimas
                 registracijos data-
2-2013-04-26
TD-2-2013-05-15
svarstymo data-
2-2013-05-09
1 –  5.       XIIP-340
(2)            Garantinio fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas –  Remigijus Žemaitaitis               pranešėjas – Remigijus Šimašius (EK)
10.45 – 10.50
priėmimas
                 registracijos data-
2-2013-04-24
TD-2-2013-05-13
svarstymo data-
2-2013-05-09
1 –  6a.      XIIP-465
(2)            Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Privatizavimo komisijos” 1 straipsnio pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios projektas
teikėjas – Remigijus Žemaitaitis                pranešėjas – Kęstutis Daukšys (EK)
10.50 – 11.00
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-04-24
TD-2-2013-05-14
svarstymo data-
2-2013-05-07
1 –  6b.     XIIP-496
                 Seimo nutarimo „Dėl Privatizavimo komisijos pirmininko skyrimo” projektas                 pranešėjas – Kęstutis Daukšys (EK)
svarstymas ir priėmimas            pateikimo data-
2013-04-23
EK-2013-04-24
Dėl skalūninių dujų paieškos, žvalgybos, gavybos reglamentavimo
1 –  7a.      XIIP-469
Žemės gelmių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo bei papildymo 221 straipsniu įstatymo projektas
teikėjai- Remigijus Žemaitaitis, Raimundas Paliukas, Darius Ulickas, Zita Žvikienė                 pranešėjas – Algimantas Salamakinas (AAK)
11.00 – 11.25
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
AAK-2013-05-08-
atmesti
 
1 –  7b.     XIIP-487
(2)
 
sujungti
XIIP-487,
XIIP-326,
XIIP-490
Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas                 pranešėjai – Algimantas Salamakinas (AAK), Kazys Grybauskas (KRK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
AAK-2-2013-05-08
 
1 –  7c.      XIIP-488
(2)
 
sujungti
XIIP-488
XIIP-325,
XIIP-470
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projektas    pranešėjai – Algimantas Salamakinas (AAK), Kazys Grybauskas (KRK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
AAK-2-2013-05-08
1 –  7d.     XIIP-491
Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
teikėjas – Kęstutis Daukšys       pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
 
1 –  7e.      XIIP-471
Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 9 straipsnio ir priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjai- Remigijus Žemaitaitis, Raimundas Paliukas, Darius Ulickas, Zita Žvikienė                 pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
 
Vyr. nuomonė –
1 –  7f.      XIIP-276
Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Remigijus Šimašius, Algis Kašėta, Vitalijus Gailius ir kt.          pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
 
Vyr. nuomonė –
1 –  7g.     XIIP-277
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
Vyr. nuomonė –
1 –  8.       XIIP-344
(2)            Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Federalinės Vyriausybės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo projektas
teikėjas – LRP/ Juozas Olekas (ministras)
                 pranešėjai – Audronius Ažubalis (URK), Artūras Paulauskas (NSGK)
svarstymas ir priėmimas            pateikimo data – 2013-03-19
URK -2-2013-04-25
 
Projektai, susiję su daugiabučių namų renovacija
1 –  8a.      XIIP-434
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio papildymo, 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ Valentinas Mazuronis (ministras)
                 pranešėjai – AAK, Rita Tamašunienė (BFK), Kristina Miškinienė (SRDK), Virginija Baltraitienė (VVSK)
11.25 – 11.50
svarstymas                pateikimo data – 2013-04-18
AAK –
 
1 –  8b.     XIIP-435
(2)            Viešojo administravimo įstatymo 2, 3, 4, 41, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 44 straipsniu įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai- Virginija Baltraitienė (VVSK), Arūnas Dudėnas (AAK)
svarstymas                pateikimo data – 2013-04-18
VVSK –
2-2013-05-09
 
1 –  8c.      XIIP-436
(2)            Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    pranešėjai- Virginija Baltraitienė (VVSK), Arūnas Dudėnas (AAK)
svarstymas                pateikimo data – 2013-04-18
VVSK –
2-2013-05-09
1 –  8d.     XIIP-452
(2)            Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – LRV/ Algimanta Pabedinskienė (ministrė)
                 pranešėjai – Kristina Miškinienė (SRDK), Albinas Mitrulevičius (VVSK)
svarstymas                pateikimo data – 2013-04-18
SRDK-
2-2013-05-14
1 –  9.       XIP-3904
(4)            Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių skyrimo” projektas
teikėjas – Audronė Pitrėnienė (ŠMKK)
                 pranešėjas – ŠMKK
11.50 – 12.00
svarstymas ir priėmimas            pateikimo data –
4-2013-05-07
ŠMKK-
 
% % %
1 – 10.      Vyriausybės valanda 13.00 – 14.00          
                 PERTRAUKA          14.00 – 15.00          
2 –  1.       XIIP-503
(2)            Seimo nutarimo „Dėl Dano Janulionio atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų” projektas
teikėjas – Respublikos Prezidentas            pranešėjas –  Artūras Skardžius (EK)
15.00 – 15.05
svarstymas ir priėmimas            pateikimo data – 2013-05-07
EK-2-2013-05-08
 
2 –  2.       XIIP-504
(2)            Seimo nutarimo „Dėl Viktorijos Sankauskaitės skyrimo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nare” projektas
teikėjas – Respublikos Prezidentas            pranešėjas –  Artūras Skardžius (EK)
15.05 – 15.20
svarstymas ir priėmimas            pateikimo data – 2013-05-07
EK-2-2013-05-08
 
2 –  3.1.    XIP-2919
(2)            Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
15.20 – 15.50
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – ADK, EK, KRK, VVSK
siūloma svarstyti 2013-06-20  registracijos data – 2-2013-05-03
TD – 2-
2 –  3.2.    XIP-2920
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 522, 18916 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – AAK, ADK, EK, KRK, VVSK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2013-05-03
TD – 2-2013-05-15
2 –  3.3.    XIP-2921
(3)            Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2, 15, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRK
papildomas – AAK, ADK, EK, KRK, VVSK
siūloma svarstyti      registracijos data – 3-2013-05-03
TD – 3-
2 –  3.4.    XIP-2922
(2)            Vietos savivaldos įstatymo 6, 16, 29 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – VVSK
papildomas – AAK, ADK, EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2013-05-03
TD – 2-
2 –  3.5.    XIP-2923
(2)            Žemės gelmių įstatymo 3, 14, 16, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – ADK, EK, KRK, VVSK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2013-05-03
TD – 2-2013-05-15
2 –  3.6.    XIP-2924
(2)            Žemės įstatymo 2, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas – AAK, ADK, EK, VVSK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2013-05-03
TD – 2-
2 –  3.7.    XIP-2925
(2)            Želdynų įstatymo 4, 6, 10, 16, 19 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2013-05-03
TD –
2 –  3.8.    XIP-2926
(2)            Saugomų teritorijų įstatymo 2, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2013-05-03
TD –
2 –  3.9.    XIP-2928
(2)            Žemės reformos įstatymo 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2013-05-03
TD –
2 – 3.10.   XIIP-513
Statybos įstatymo 23 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir 2, 28, 281, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.11.   XIIP-514
Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – EK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD – 2013-05-15
2 – 3.12.   XIIP-515
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD – 2013-05-15
2 – 3.13.   XIIP-516
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 straipsniais įstatymo 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.14.   XIIP-517
Pajūrio juostos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.15.   XIIP-518
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.16.   XIIP-519
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas – EK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.17.   XIIP-520
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas – EK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.18.   XIIP-521
Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo Konstitucinio įstatymo projektas              pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.19.   XIIP-522
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6, 7, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.20.   XIIP-523
Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD –
2 – 3.21.   XIIP-524
Civilinio kodekso 6.546 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas              pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-03
TD – 2013-05-15
2 –  4a.      XIP-4481
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
15.50 – 16.05
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2012-04-24
TD – 2012-06-15
2 –  4b.     XIP-4482
Statybos įstatymo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 281, 29, 33, 34, 35, 36, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 541 straipsniu įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2012-04-24
TD – 2012-06-15
2 –  5.       XIP-4029
Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Mazuronis (ministras)
16.05 – 16.15
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – EK, KRK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2012-01-13
TD – 2012-01-31
2 –  6.       XIIP-545
Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 56, 85, 86, 87, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas      pranešėja – Birutė Vėsaitė (ministrė)
16.15 – 16.30
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-13              registracijos data-2013-05-09
TD-
 
Seimo narių projektai pagal jų registracijos eilę
2 –  7.       XIP-4518
Įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo projektas              pranešėjas – Vytautas Gapšys (Loreta Graužinienė, Virginija Baltraitienė ir kt.)
16.30 – 16.40
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas –
siūloma svarstyti      registracijos data – 2012-06-07
TD – 2012-06-12
ETD – 2012-06-21
2 –  8.       XIP-4710
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Kazys Starkevičius
16.40 – 16.50
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – KRK
siūloma svarstyti 2013-06-20  registracijos data – 2012-08-29
TD – 2012-09-07
ETD – 2012-09-26
2 –  9.       XIP-4795
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Rokas Žilinskas
16.50 – 17.00
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – BFK, KRK
siūloma svarstyti 2013-06-27  registracijos data – 2012-09-25
TD – 2012-10-03
ETD – 2012-10-23
2 – 10a.    XIIP-62
(2)            Poligrafo naudojimo įstatymo 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėja – Rasa Juknevičienė
17.00 – 17.10
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas –
siūloma svarstyti      registracijos data – 2-2012-12-03
TD – 2-2012-12-04
ETD –
2-2012-12-04-28
2 – 10b.    XIIP-63
Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėja – Rasa Juknevičienė
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas –
siūloma svarstyti      registracijos data – 2012-11-28
TD – 2012-12-04
ETD – 2012-12-11
2 – 11.      XIIP-99
Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas – Arvydas Anušauskas
17.10 – 17.20
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – BFK
papildomas –
siūloma svarstyti      registracijos data – 2012-12-04
TD – 2012-12-10
ETD – 2012-12-28
2 – 12.      XIIP-113
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas          pranešėjas – Petras Gražulis
17.20 – 17.30
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – BFK
siūloma svarstyti 2013-06-27  registracijos data – 2012-12-07
TD – 2012-12-17
ETD – 2012-12-17
2 – 13.      XIIP-126
Mėgėjiškos žūklės įstatymo 9 straipsnio 9 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas  pranešėjas – Remigijus Žemaitaitis
17.30 – 17.40
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas – KRK
siūloma svarstyti 2013-06-13
                 registracijos data – 2012-12-12
TD – 2012-12-20
ETD – 2012-12-28
2 – 15.      Seimo narių pareiškimai           17.40 – 18.00          
Rezerviniai klausimai:
r –  1.        XIIP-576
Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo” 3 ir 4 straipsnių pakeitimo projektas                 pranešėjas – Vytautas Gapšys
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
                 registracijos data  2013-05-15
TD –
r –  2.        XIIP-577
Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo” 3 ir 4 straipsnių pakeitimo projektas                 pranešėjas – Vytautas Gapšys
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
                 registracijos data  2013-05-15
TD –
r –  3.        Savaitės, prasidedančios 2013 m.
gegužės 20 diena, plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas                pranešėjas – Vytautas Gapšys      
Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)
r –  4a.      XIIP-        Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos” papildymo projektas         pranešėjas –
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
                 registracijos data 
TD –
r –  4b.      XIIP-556
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    pranešėjas – Vitalijus Gailius/ 47SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – BFK
siūloma svarstyti      registracijos data – 2013-05-10
TD – 2013-05-15
 
nėra darbų programoje
 
r –  5a.      XIIP-265
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1, 3, 6, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Dangutė Mikutienė ( Virginija Baltraitienė, Viktoras Fiodorovas)
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – BFK
siūloma svarstyti      registracijos data 2013-02-14
TD – 2013-02-18
ETD -2013-02-18
 
Įstatymas buvo pakeistas
2012-12-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
r –  5b.      XIIP-266
Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 6, 51, 531 , 54, 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Dangutė Mikutienė ( Virginija Baltraitienė, Viktoras Fiodorovas)
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis –
papildomas – BFK
siūloma svarstyti      registracijos data 2013-02-14
TD – 2013-02-18
ETD -2013-02-18
 
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKO
PIRMASIS PAVADUOTOJAS                                  
 
 
 
      VYTAUTAS GAPŠYS