1991 m. sausio įvykių byloje įtariamaisiais prašoma pripažinti dar 30 asmenų
 
1991 m. sausio įvykių byloje įtariamaisiais prašoma pripažinti dar 30 asmenų
2013-05-23
Generalinė prokuratūra šią savaitę kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl dar trisdešimties asmenų pripažinimo įtariamaisiais 1991 m. sausio įvykių baudžiamojoje byloje.
 Šie asmenys, taip pat kaip ir pirmieji dvidešimt, dėl kurių Vilniaus miesto apylinkės teismas š. m. gegužės 17 d. jau priėmė sprendimą patenkinti prokurorų prašymus ir pripažino įtariamaisiais, yra Rusijos Federacijos bei Baltarusijos Respublikos piliečiai.
 „Džiaugiuosi, kad ir mūsų pastangomis atsiradusios naujos Lietuvos teisės aktų pataisos ir intensyvus prokurorų bei tyrėjų darbas šiandien leidžia kalbėti apie esminį postūmį vienoje iš svarbiausių mūsų šalies bylų. Mums tikrai labai svarbu, kad visų Lietuvos piliečių teisėtas lūkestis – istorinis teisingumas būtų pasiektas. Tačiau taip pat turime nepamiršti, kad demokratinėje valstybėje, ikiteisminis tyrimas atliekamas vadovaujantis teisingumo principais ir šiems procesams, tyrėjų bei prokurorų veiksmams, kurių visuomenė dažniausiai nemato, negali matyti, prireikia laiko”, – sako generalinis prokuroras Darius Valys.
Minimos Baudžiamojo proceso kodekso ir Baudžiamojo kodekso pataisos numato galimybę užbaigti ikiteisminį tyrimą įtariamajam nedalyvaujant procese. Tik po to, kai jos buvo priimtos, prokurorams atsirado galimybė kreiptis į teismą dėl asmenų, esančių ne Lietuvoje ir turinčių užsienio šalių pilietybę, pripažinimo įtariamaisiais. Iš viso baudžiamojon atsakomybėn siekiama patraukti 81 asmenį, kurie 1991 m. TSRS Gynybos ministerijos, TSRS Vidaus reikalų ministerijos, TSRS Valstybės saugumo komiteto pareigūnai, taip pat karininkus, vadovavusius ir dalyvavusius 1991 m. sausio mėnesio įvykiuose užgrobiant Spaudos rūmus, Televizijos bokštą, Lietuvos radiją ir televiziją bei vykdžiusius nurodymus „Komendanto valandos” metu. Įtarimus norima pareikšti dėl galimo tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis (Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 100 str.), tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymo (BK 101 str.), tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimo (BK 103 str. 1 d.), draudžiamos karo atakos prieš civilius (BK 111 str. 1 d.) ir uždraustų karo priemonių naudojimo (BK 112 str.).
Ikiteisminio tyrimo grupėje, sudarytoje 2010 m. gruodžio 29 d., dirba penki Generalinės prokuratūros prokurorai ir du Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Atliekant tyrimą išanalizuota keli tūkstančiai vaizdo dokumentų, apklausta daugiau kaip 200 liudytojų, padaryti būtini parodymai atpažinti, išsiųsta 18 teisinės pagalbos pašymų į 10 užsienio valstybių, į 10 teisinės pagalbos prašymų gauti atsakymai, atlikti kiti Baudžiamojo proceso kodekse numatyti veiksmai. Šiuo metu bylą sudaro apie 700 tomų medžiagos.
Artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į teismą pripažinti įtariamaisiais šioje byloje dar apie trisdešimt asmenų.
________________________________________
 
Komunikacijos skyrius,
tel.: (8 5) 250 0901
 
 
Cituodami pranešimus nurodykite informacijos šaltinį
________________________________________