トINTER RAO Lietuva” skelbia 2013 m. pirmojo ketvirčio rezultatus
 
Pranešimas spaudai
Vilnius, 2013 m. gegužės 15 d.
 
トINTER RAO Lietuva” skelbia 2013 m. pirmojo ketvirčio rezultatus
 
”                Pardavimo pajamos pirmąjį 2013 m. ketvirtį, lyginant su pirmuoju 2012 m. ketvirčiu, sumažėjo nuo 268,5 mln. litų iki 196,3 mln. litų, daugiausia dėl kritusios elektros energijos paklausos regione ir išaugusio importo iš Skandinavijos
”                Veiklos pelnas sudarė 12 mln. litų
”                Grynasis pelnas siekė 9,3 mln. litų
”                Prekybos elektros energija apimtys siekė 1263 GWh, palyginti su 1695 GWh 2012 m. pirmąjį ketvirtį
”                Elektros energijos įsigijimo ir pardavimo kainos išliko 2012 m. lygyje
 
 
トINTER RAO Lietuva” įmonių grupės pirmųjų trijų mėnesių finansiniai rezultatai yra labai geri. Tai pasakytina pastebint, kad dėl palyginti šiltos žiema Skandinavijoje šių šalių hidroelektrinės pagamino daugiau elektros energijos, o bendras elektros suvartojimas regione sumažėjo. Elektros energijos kainos Skandinavijoje per šį laikotarpį buvo vidutiniškai 25% mažesnės nei Baltijos šalyse ir tai lėmė didesnį elektros energijos eksportą iš Suomijos į Estiją, Latviją ir Lietuvą. Dėl tokios konkurencijos su Skandinavijos šalimis mūsų prekybos elektros energija apimtys sumažėjo iki 1263 GWh, o pardavimo pajamos siekė 196,3 mln. litų”, – sako Giedrius Balčiūnas, トINTER RAO Lietuva” generalinis direktorius.      
 
Pagrindiniai トINTER RAO Lietuva” įmonių grupės duomenys:
tūkstančiais litų                                             
                 1 ketv. 2013 m.                             1 ketv. 2012 m.
                                                   
Pardavimai 196.280                       268.457
                                                   
Pardavimo savikaina    178.772                       239.543
Bendrasis pelnas         17.508                        28.914
Bendrosios ir administravimo išlaidos             5.469                          4.485
Veiklos pelnas             12.039                        24.429
Kita veikla  -39                              19
Finansinės ir investicinės veiklos pelnas          -985                            -949
Finansinės pajamos     49                               107
Finansinės išlaidos       1.053                          1.083
Rezultatų dalis bendroje įmonėje    19                               26
Pelnas prieš mokesčius                 11.015                        23.499
Pelno mokestis            1.714                          4.188
Grynasis pelnas           9.301                          19.311
 
 
 
Pardavimo pajamos
 
Konsoliduotos トINTER RAO Lietuva” įmonių grupės pajamos pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė 196,3 mln. litų. Bendrosios pajamos sumažėjo dėl smukusių prekybos apimčių Baltijos šalyse, kurias lėmė kritusi elektros energijos paklausa regione ir išaugęs importas iš Skandinavijos.   
Pajamos iš elektros energijos pardavimo pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė 191,5 mln. litų. Pajamos iš pagamintos elektros energijos pardavimo siekė 4,5 mln. litų, arba 25,4% mažiau nei 2012 m. pirmąjį ketvirtį. Elektros energijos gamyba Vydmantų vėjo elektrinių parke tiesiogiai priklauso nuo vėjo greičio regione, kuris pirmąjį 2013 m. ketvirtį buvo mažesnis.             
Išlaidos
Pardavimo savikaina 2013 m. sausio – kovo mėnesiais sudarė 178,8 mln. litų, 25,4% mažiau nei per pirmus tris praėjusių metų mėnesius. Įmonių grupės pardavimo savikaina sumažėjo dėl mažesnių elektros energijos prekybos apimčių. 
Elektros energijos įsigijimo savikaina per pirmus tris 2013 m. mėnesius sudarė 173,6 mln. litų. Elektros energijos įsigijimo savikaina sudaro 97,1% bendros pardavimo savikainos. Elektros energijos įsigijimo ir pardavimo kainos išliko 2012 m. lygyje.
Veiklos išlaidos pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė 5,5 mln. litų, arba 21,9% daugiau nei per tą patį 2012 m. laikotarpį. Veiklos išlaidos padidėjo dėl pirminio viešo akcijų siūlymo užbaigimo bei išlaidų, susijusių su plėtra į mažmeninę elektros energijos rinką.     
Pelnas
Bendrasis pelnas 2013 m. sausio – kovo mėnesiais sudarė 17,5 mln. litų. Veiklos pelnas per šį laikotarpį pasiekė 12,0 mln. litų.       
Grynasis finansinis nuostolis per pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė 1,0 mln. litų. Finansines išlaidas daugiausia sudarė palūkanos, mokamos už vėjo elektrinių parko įsigijimo finansavimą.     
Grynasis pelnas per pirmus tris 2013 m. mėnesius sudarė 9,3 mln. litų.    
Daugiau informacijos:
Jacek Jan Komar
トINTER RAO Lietuva”
Viešųjų ryšių vadovas
Tel. +370 5 242 11 21
Mob. +370 662 52 287
El. paštas j.komar@interrao.lt 
www.interrao.lt
 
 
 
 
トINTER RAO Lietuva” yra pirmaujantis elektros rinkos dalyvis Baltijos šalyse ir vienas didžiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje. Bendrovė prekiauja elektros energija pirmaujančioje Europos elektros biržoje トNord Pool Spot” ir valdo vieną didžiausių vėjo elektrinių parkų Lietuvoje. Grupė sparčiai plečia veiklą Latvijoje ir Estijoje.
トINTER RAO Lietuva” yra vienas didžiausių elektros energijos pardavėjų Lietuvoje, kurios pardavimai elektros biržoje 2011 metais sudarė 44% visų pardavimų. Įmonių grupė taip pat tiekia elektros energiją didžiausiems vartotojams Baltijos šalyse pagal dvišales sutartis.
 
トINTER RAO Lietuva” aktyviai veikia ir mažmeninėje elektros energijos prekybos rinkoje – bendrovė yra vienas didžiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje ir sparčiai plečiasi Latvijoje bei Estijoje. Įmonių grupė galutiniams vartotojams elektros energiją pradėjo tiekti 2012 m. pirmąjį pusmetį Latvijoje ir 2012 m. liepą Lietuvoje.
 
トINTER RAO Lietuva” yra dividendus mokanti bendrovė. 2010 m. ir 2011 m. dividendų išmokėjimo rodikliai buvo aukštesni nei grynasis pelnas dėl nepaskirstytų pajamų už ankstesnius metus. Akcininkai yra patvirtinę susitarimą paskirstyti ne mažiau nei 70% atitinkamų metų grynojo pelno kaip dividendus akcininkams, nebent bendrovės valdyba nuspręstų vykdyti investicijas pagal įmonės investicijų strategiją.